Bezpłatny kurs i szkolenie

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe zameldowane na terenie powiatu hrubieszowskiego, w tym: rolnicy, osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie:

Reklamy

W ramach kursu oferujemy bezpłatne:
– warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy i komunikacji interpersonalnej,
– szkolenie: „Kasjer – sprzedawca” (48 godz.).

Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe zameldowane na terenie powiatu hrubieszowskiego, w tym:
– rolnicy/domownicy (osoby ubezpieczone w KRUS),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP),
– osoby nieaktywne zawodowo (osoby pozostające bez zatrudnienia, zdolne i gotowe
do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, które jednocześnie nie zaliczają się do kategorii bezrobotni).

Uczestnikom zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zgłaszać się do:
Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie
ul. Pl. Wolności 15, I piętro
Tel./fax 84 696 54 77
www.fundacja.lublin.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.