Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu

Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci – wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie.

Reklamy

Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci – wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie bez wahania włączyła się w kampanię „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, realizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft.

MBP podjęła działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego używania Internetu zapraszając do współpracy Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki działający przy SP nr 1.

Z powodu trudności lokalowych poprosiliśmy o współpracę nowo otwarte Telecentrum, któremu patronuje UM w Hrubieszowie. W dniu 17.01.2012r. w nowoczesnych wnętrzach Telecentrum młodzi klubowicze, zalogowani jako użytkownicy biblioteki, mogli bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne. Są to kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy spotkania zrealizowali kurs: „3…2…1 Internet” przeznaczony dla uczniów klas IV-VI, który wykorzystuje kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Morał płynący z każdego odcinka prezentowany jest przez kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca. Na zakończenie każdy uczestnik może wydrukować sobie dyplom świadczący o przebytym kursie i zdobyciu nowych wiadomości.

Kursy prezentują takie zagadnienia, jak:

– cyberprzemoc – jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu,

– kontakty online – jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie,

– ochrona prywatności – o możliwych konsekwencjach umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat,

– poszanowanie własności intelektualnej,

– uzależnienie od Internetu.

Zadanie biblioteki to umożliwienie młodym użytkownikom ukończenia takiego kursu przy użyciu komputerów. Pierwsze próby już za nami, jeżeli znajdą się chętni – powtórzymy to doświadczenie, gdyż idea warta jest szerszego rozpowszechnienia.

 

MBP w Hrubieszowie