Biblioteka Pedagogiczna na II Targach Pracy i Edukacji

W dniu 16 września 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie uczestniczyła w II Targach Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Reklamy

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Tadeusz Garaj.
Uroczystego otwarcia targów dokonał Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Marcin Kopciewicz, który powitał wystawców oraz wszystkich przybyłych gości.
W targach wzięli udział pracodawcy z powiatu hrubieszowskiego, przedstawiciele szkół policealnych, ośrodki szkoleniowe oraz inne placówki wspomagające pracę i edukację.

Reklamy

Ofertę Biblioteki Pedagogicznej – przedstawili zainteresowanym – nauczyciele bibliotekarze Filii: Aleksandra Kopczyńska i Joanna Raczyńska. Na zorganizowanym stoisku, zaprezentowały książki
i czasopisma dotyczące m.in.: rynku pracy, zwalczania bezrobocia, kreowania wizerunku
oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych, potrzebnych każdemu pracownikowi
i pracodawcy. Aby dotrzeć z informacją o działalności Biblioteki do jak najszerszego grona zainteresowanych, nauczyciele bibliotekarze przygotowali materiały promocyjne w formie: wizytówek, ulotek, folderów i plakatów. W bezpośrednich kontaktach z uczestnikami targów, pracownicy Biblioteki zwracali uwagę na przydatność i atrakcyjność prezentowanych zbiorów, zapraszali do odwiedzania Biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów i usług.

***

Info i foto:
BPH