Biblioteka Pedagogiczna w akcji „Zaczytani”

Od września 2013 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zaczytani”. Celem akcji jest stworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych i placówkach terapeutyczno – wychowawczych w całym kraju, społecznych bibliotek.

Reklamy

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II.

Od września 2013 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zaczytani”. Celem akcji jest stworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych i placówkach terapeutyczno-wychowawczych w całym kraju, społecznych bibliotek.

Książki mają pomóc małym pacjentom zapomnieć o bólu i cierpieniu, a także zainspirować do czytania. Pomysłodawcą i realizatorem kampanii jest Fundacja „Rozwój”, która stworzyła już kilkanaście bibliotek w szpitalach. W akcję włączyło się wiele autorytetów i osób związanych z kulturą, m. in. Marta Wierzbicka, Anna Wyszkoni, Krzysztof Skiba. Szczególnego wsparcia udzieliła małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pani Anna Komorowska. Komitet Honorowy tworzą: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, dyrektor Biblioteki Narodowej i inni.

Aby zachęcić młodzież i dzieci do uczestnictwa w akcji „Zaczytani”, nauczyciele bibliotekarze Filii promują kampanię w szkołach i przedszkolach powiatu hrubieszowskiego. Przeprowadzają zajęcia zachęcające dzieci do czytania i dzielenia się swoimi książkami z innymi. Od początku września 2013 r. Biblioteka zebrała 451 książek. Szczególne zaangażowanie w zbiórce książek wykazały dzieci z Przedszkola Samorządowego w Strzyżowie i z Miejskich Przedszkoli Nr 2, 3 i 5 – w Hrubieszowie. W akcję włączyli się aktywnie uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie i młodzież Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach. Książki zbierali uczestnicy hrubieszowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Do zbiórki przyłączyły się także osoby prywatne i czytelnicy Biblioteki.

Zebrane dotychczas książki przekazano do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych „Szansa” w Brzegu. Bardzo się cieszymy z dużego zaangażowania i dziękujemy wszystkim w imieniu potrzebujących dzieci. Akcja „Zaczytani” jest nadal kontynuowana. Książki można przynosić codziennie do Biblioteki przy ul. Ciesielczuka 1.

 

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.zaczytani.org.


Info i fot. BP Hrubieszów