Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie mieści się w Hrubieszowie przy ulicy Ciesielczuka 1 (na rogu, jak się skręca od miasta na stadion), jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, w okresie ferii i wakacji szkolnych w godz. 8.00 – 15.00.

Reklamy

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 36 tysięcy voluminów. Reprezentują go pozycje książkowe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, prawa, literatura piękna (klasykę polską i światową), w tym lektury szkolne, przygodowe, zbiory specjalne (pakiety mulimedialne dla nauczycieli, płyty CD, kasety magnetofonowe, np. do nauczania języków obcych).

Biblioteka prenumeruje 60 czasopism: pedagogicznych, metodycznych, literackich, społeczno – politycznych, popularnonaukowych, tygodniki m.in. Głos Nauczycielski, Tygodnik Zamojski, Wiedza i życie itp.

Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp w czytelni do Internetu w ICIM w godzinach pracy Biblioteki. Są organizowane spotkania autorskie czy imprezy kulturalno – oświatowe, oferowana jest pomoc przy opracowywaniu konspektów lekcji, scenariuszy imprez szkolnych itp.

W ramach programu „Biblioteka przyjazna czytelnikom” został utworzony „Kącik dla dzieci” z zabawkami, czytelnicy mogą częstować się gorącymi lub zimnymi napojami, oglądąć wystawy fotograficzne „Z życia biblioteki” itp.

Z HISTORII

Biblioteka ta, w Hrubieszowie istnieje od roku 1950, ale mieściła się w różnych budynkach. Początkowo jej księgozbiór tworzyły dary od nauczycieli, następnie zakupy książek czynił Wydział Oświaty. W 1958 r. pożar budynku mieszczącego bibliotekę zniszczył wszystkie książki za wyjątkiem tych, które były wypożyczone czytelnikom. Od roku 1964 Biblioteka posiadała pomieszczenia w nowo wybudowanym Domu Nauczyciela, a kierownikiem jej była nauczycielka Henryka Kowalowa. Wzrastający księgozbiór wymuszał zmianę lokalu. Od 1971 r. pod okiem kierowniczki, nauczycielki Jadwigi Bachulowej, nastąpił znaczący okres rozwoju i pracy Biblioteki. W roku 1986 kierowniczką została Anna Porowska, która funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2006 r. Pracownicy Biblioteki prowadzili ręcznie Kronikę, w której jest przedstawiona działalność od momentu powstania, są liczne zdjęcia. Ostatnio został wydany folder.

OBECNIE

Biblioteka zajmuje cały piętrowy budynek (pow. 268.90 m kw – przed II wojną wybudowany dla KS „Strzelca”). Na parterze mieści się wypożyczalnia i magazyny, na piętrze czytelnia na 12 miejsc i pracownia multimedialna z 4 stanowiskami komputerowym, magazyn czytelni, gabinet kierownika połączony ze zbiorami specjalnymi.

Kadrę Biblioteki tworzy pięciu nauczycieli bibliotekarzy: Agnieszka Zyśk, Joanna Raczyńska, Aleksandra Kopczyńska, Zofia Paczała i Elżbieta Bednarek, która jest kierownikiem Biblioteki od 1 września 2006 r., oraz dwóch pracowników obsługi Artur Dąbski (konserwator) i Teresa Ptak (operator urządzeń).

Są wakacje, kto jeszcze nie korzysta ze zbiorów i usług tej Biblioteki (np. mieszkańcy tzw. „Popówki”) niech czuje się zaproszony i w godzinach pracy skorzysta z szerokich ofert tej placówki.

Kontakt: osobisty w siedzibie przy ul. Ciesielczuka 1 lub tel./fax 0-84 696 29 38, tel. 0-84 696 26 39,
e-mail: bphhrubieszow@bipe.pl,
możesz przeglądać
www.hrubieszow.bipe.pl >>

Stały link do strony Biblioteki Pedagogicznej znajdziecie w prawym menu w dziale Instytucje.

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>