Biblioterapia dla uczniów i seniorów

Nauczyciele bibliotekarze hrubieszowskiej Biblioteki Pedagogicznej – przeprowadzili zajęcia z biblioterapii w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie. Odbyły się również warsztaty biblioterapeutyczne dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Reklamy

 

Biblioterapia dla uczniów

Nauczyciele bibliotekarze hrubieszowskiej Biblioteki Pedagogicznej – przeprowadzili zajęcia z biblioterapii w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie. Odbyły się one 29 kwietnia 2015 roku. Były to warsztaty o tematyce: „Przyjaźń daje szczęście”, które zrealizowano dla uczniów klasy VI b.

Reklamy

Ich celem było podkreślenie roli przyjaźni w naszym życiu i uświadomienie jej istoty. Uczniowie pracowali z opowiadaniem pt. „Szczęście i nieszczęście” oraz z przysłowiami i sentencjami, mówiącymi o przyjaźni i szczęściu.

Przy pomocy „burzy mózgów” wypisywali skojarzenia do słowa „przyjaciel”, a także wymieniali cechy dobrego przyjaciela. Wszyscy aktywnie wykonywali ćwiczenia twórcze: kończyli zdania dotyczące roli wartości w życiu oraz tworzyli interesujące „kolaże” na temat przyjaźni.

Zajęcia uwrażliwiały uczniów na wartość przyjaźni i różne przejawy szczęścia, pokazując ich duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Warsztaty prowadziły: Aleksandra Kopczyńska i Elżbieta Rafalska.

 

***

 

„Różne wcielenia narcyzmu” – zajęcia dla słuchaczy HUTW

29 kwietnia 2015 r., w hrubieszowskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, o tematyce: „Różne wcielenia narcyzmu”. Celem zajęć było wzbudzenie refleksji na temat osobowości narcystycznej oraz uświadomienie związanych z nią zachowań i postaw.

Tematykę zajęć przybliżyły uczestnikom prezentowane teksty: mit o Narcyzie (wg „Mitów greckich” R. Gravesa) oraz esej pt. „Narcyz” Z. Herberta (fragmenty tomu: „Król mrówek. Prywatna mitologia”). Po wysłuchaniu tych utworów dzielili się oni refleksjami na temat cech narcyza, odnosząc je do dzisiejszej rzeczywistości.

Słuchacze zastanawiali się nad tendencjami sprzyjającymi występowaniu narcyzmu, wymieniając konsumpcyjny styl życia, kult młodości czy globalizację. W interpretację tych tekstów doskonale wkomponowały się przytoczone słowa L. Turkiewicza, znanego publicysty, który pisał, że „żyjemy w czasach kultu używania i narcyzmu, celebry fizis i siebie samego”.

Słuchacze HUTW wzięli udział także w zabawie pt. „Wartość uznania”, podczas której ćwiczyli umiejętność wyrażania uznania dla drugiej osoby, wzmacniając jej poczucie wartości. Uczestniczyli także w zabawach doskonalących koncentrację uwagi („Autoprezentacja z listkami papieru”, „Ćwiczenie Ego”). Zajęcia zakończyły się wspólnym zaśpiewaniem piosenki pt. „Narcyz się nazywam” zespołu „Łzy”.

Warsztaty prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk. 

 

 

BP Hrubieszów