Biblioterapia i Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Pedagogicznej

W kwietniu i w maju w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Reklamy

25 kwietnia wzięli oni udział w warsztatach biblioterapeutycznych o tematyce: „Szczęście to ta chwila co trwa…”. Zajęcia pobudzały do refleksji na temat szczęścia, uświadamiając jednocześnie potrzebę dostrzegania jego przejawów w codziennym życiu. W oparciu o prezentowane teksty literackie – opowiadanie: „Szczęście i nieszczęście” oraz przypowieść: „Mądrości XXI wieku” – uczestnicy dyskutowali na temat różnych postaw życiowych i dróg prowadzących do szczęścia.

Zastanawiali się, co jest w życiu najważniejsze, dlaczego warto żyć – podczas ćwiczenia twórczego: „Refleksje o życiu”. Wiele radości i ciekawych pomysłów dostarczyło wszystkim ćwiczenie plastyczne na temat wartości. Słuchacze tworzyli z gazetowych wycinków kolaże do tematów: radość, wolność, miłość i przyjaźń, wykazując przy tym dużą inwencję twórczą. Każdy miał też za zadanie napisać ogłoszenie, w którym prezentował siebie jako przyjaciela – w ćwiczeniu: „Ogłoszenie”. Uczestnicy zapoznali się również z sentencjami na temat szczęścia, przyczynami nieszczęść nowoczesnego człowieka wg B. Russella, a także tekstem „Dezyderaty”. Uatrakcyjnieniem zajęć były zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną, przeprowadzone na posesji Biblioteki. Zajęcia przygotowały i prowadziły: Aleksandra Kopczyńska, Joanna Raczyńska i Agnieszka Zyśk, nauczyciele bibliotekarze.

 

 

13 maja odbyły się zajęcia prowadzone w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Ich tematem była powieść Marii Nurowskiej o Ryszardzie Kuklińskim: „Mój przyjaciel zdrajca”.

Słuchacze HUTW zapoznali się z okolicznościami powstania utworu i biografią pułkownika. Przybliżył ją reportaż pt. „Bohater czy zdrajca?” TVN Uwaga. Ryszard Kukliński był oficerem Sztabu Generalnego i współpracownikiem generała Jaruzelskiego. Kiedy dowiedział się o poufnych planach, które mogą doprowadzić do interwencji zbrojnej ZSRR, nawiązał współpracę z amerykańskim wywiadem. Działał pod pseudonimem Jack Strong. Jego czyny do dziś wzbudzają kontrowersje. Dla jednych Ryszard Kukliński jest zdrajcą, dla innych bohaterem, dzięki któremu nie doszło do trzeciej wojny światowej. Podczas spotkania klubowicze wymieniali swoje opinie na temat książki, dyskutowali na temat postawy Kuklińskiego jako człowieka i jako żołnierza.

Zajęcia przygotowały i prowadziły: Aleksandra Kopczyńska i Joanna Raczyńska.

 

Info i fot. BP Hrubieszów