Biuletyn 27 WDP AK

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Co kwartał Światowy Związek Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Warszawie wydaje „Biuletyn Informacyjny”. W ostatnim, jak zwykle sporo spraw z historii, jak i sprawozdania z działalności bieżącej.

***

Spis treści:
1. Przez Prypeć do I Dywizji Piechoty. Z tradycji 27 WDP AK
2. Światowego Związku Żołnierzy AK opinia o książce prof. Iliuszyna z Kijowa
3. List Rościsława Czapiuka do W. Juszczenki prezydenta Ukrainy
4. KUL przyznaje tytuł Prezydentowi W. Juszczence
5. Juszczenko patronuje zbrodniarzom
6. Czy KUL jest jeszcze katolicki ?
7. Uchwała Federacji Organizacji Kresowych Warmińsko – Mazurskiej Rady – protest
8. Dość zakłamania
9. Dziadowskie Państwo Polskie
10. MSZ przestraszył się ks. Sakowicza – Zaleskiego i ukraińskiego ambasadora
11. Debata o Wołyniu bez MSZ
12. MSZ wycofało swojego przedstawiciela z konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich
13. Pismo – Minister Spraw Zagranicznych do Rzecznika Praw Obywatelskich
14. Fachowość Ministra R. Sikorskiego i Polska Racja Stanu
15. Notatka – potwierdzenie udziału W. Tycińskiego MSZ w konferencji
16. Notatka – potwierdzenie udziału A. Przewoźnika w konferencji
17. Rzecznik Prawa Kresowiaków – „Gazeta Wyborcza”
18. Do red. M. Wojciechowskiego
19. Redaktor Marcin Wojciechowski
20. Postawa na medal – Kresowianie proponują upamiętnienie Ukraińców ratujących Polaków
21. Do redakcji „Naszego Słowa”
22. Wołyniak w Indiach
23. Relacja z uroczystości w Ostrowiu Lubelskim
24. Relacja z Pielgrzymki na Wołyń
25. Biblioteka Polska
26. Muzeum Armii Krajowej
27. Poszukiwania
28. Z żałobnej karty
29. Książki, wydawnictwa, opracowania

***

Zespół redakcyjny to:
Tadeusz Wolak – redaktor naczelny, Władysław Siemaszko, Antoni Mariański.

Biuletyn można zaprenumerować w redakcji pod adresem:
03 – 446 Warszawa, ul. Listopada 17/19

***

Zebranie

Kolejne zebranie Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie odbędzie się w pierwszy wtorek października, czyli 6 – tego b.r. od godz. 9.00 w hrubieszowskim Muzeum.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009