Biuletyn 27 WDP AK

Hrubieszów Światowy Związek Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Warszawie wydaje „Biuletyn Informacyjny”. W ostatnim , nr 4/2009 jak zwykle sporo wydarzeń z historii opowiedzianych przez naocznych świadków, informacje bieżące, interwencje, z żałobnej karty, jakie można zakupić książki, itp.

Reklamy

***

Biuletyny kwartalne na 2010 rok można zamówić w siedzibie Wołyńskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 03-446 Warszawa przy ul. 11 listopada 17/19 w każda środę w godz. 10.00 – 12.00, także mogą być wysłane droga pocztową, po uprzednim wpłaceniu równowartości wydawnictwa (50 zł.) plus koszt wysyłki na konto bankowe PKO S.A. 17 1020 1097 0000 7102 0106 90612, na odwrocie należy wymienić na co wpłata.

Fragmenty jednego z rozdziałów

„Przeżyłem masakrę w Łucku” – Władysław Siemaszko

… Dotkliwe było przebywanie w przepełnionych celach, gdzie wśród więźniów panowała wszawica i zaduch. Spaliśmy pokotem jeden przy drugim bezpośredno na podłodze, sprzętów nie było, tylko wiadro z wodą do picia i kubeł na odchody, wynoszony dwa razy dziennie. Przez cały czas przebywania w więzieniu nie zmieniłem ani razu bielizny czy ubrania, a buty w których mnie aresztowano, rozleciały się i dano nam jakieś szmaciaki.

… 6 XI 1940 r. podczas zbiorowego procesu 34 członków włodzimierskiej konspiracji Związki Walki Zbrojnej zostałem skazany przez sowiecki Sąd Obwodowy w Łucku na karę śmierci. W przeddzień rozprawy oskarżonych mężczyzn zgromadzono w jednej celi i potem doprowadzono na rozprawę. Rozprawa sądowa, jeśli to tak można nazwać, trwała dwa dni. Mieliśmy obrońców z urzędu, którzy nie przedstawiali argumentów korzystnych dla oskarżonych. Był to zbiorowy proces, więc wszyscy oskarżeni znajdowali się na Sali razem…

Z 34 osób skazano na karę śmierci 13, w tym 2 kobiety, 3 księży z Włodzimierza Wołyńskiego, pozostali otrzymali od 5 do 10 lat pobytu w poprawczo – roboczych obozach w głębi ZSRR, czyli w łagrach. Skazanych na karę śmierci przeniesiono do cel śmierci, w której przebywałem 6 miesięcy …

Przebywający w celach porozumiewali się za pomocą alfabetu więziennego stosowanego przez więźniów przed wojną, stukając w ścianę. Polegało to na tym, że trzeba było narysować lub wyobrazić sobie tabliczkę podzieloną pionowo na 5 kolumn i poziomo na 25 rzędów- w ten sposób powstało 25 pół… Litera „A” była w pierwszej kolumnie, w pierwszym rzędzie, litera „B” w drugiej kolumnie , pierwszym rzędzie itd. Ażeby coś przekazać, trzeba było wystukiwać numery kolumn i rzędów odpowiadające poszczególnym literom np. 1 puknięcie w ścianę + 1 puknięcie = litera „A”, 2 puknięcia + 1 puknięcie = litera „B” …

10 IV 1940 r. zamieniono mi karę śmierci na 10 lat pobytu w obozach pracy …

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010