Biuletyn TRH – Wydanie specjalne!

Został wydany specjalny Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego dotyczący szczególnie historii Wojska Polskiego na terenach Ziemi Hrubieszowskiej w ramach Projektu „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion „Gotania, współfinansowanego z konkursu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem „Gotania” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Reklamy

 

Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

– Wydanie specjalne

 

Spis treści

 

Wstęp

Drodzy czytelnicy – autor Zdzisław Kosakowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, Ojciec Chrzestny Sztandaru 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Słowo płk mgr Marcina Maja Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

 

Dzieje Wojska Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu „Gotania”.

Jerzy L. Krzyżewski – Historia Wojska Polskiego na Ziemi Hrubieszowskiej i na terenie podregionu Gotania w latach 1914 – 1939.

 

Edyta Biszczat – Wojsko Polskie na Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotania od 1945 r. do chwili obecnej.

 

Wpisani w Ziemię Hrubieszowską

Bogumiła Dragan – Szkodzińska – Major Henryk Dobrzański „Hubal”, patron 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

 

Wydarzenia

Edyta Biszczat – Jubileusz 20-lecia sformowania 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

 

W numerze zamieszczono fotografie ze zbiorów: Edyty Biszczat, Jerzego L. Krzyżewskiego, Zdzisława Kosakowskiego, archiwum JW. 4055 w Hrubieszowie, archiwum TRH i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

 

Gdzie można „zdobyć” w/w Biuletyn, zapewne w biurze TRH ul. 3 Maja 11, tel. 84 696 32 03, siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” ul. 3 Maja 37, tel. 517 680 117, bibliotece 2 pr w Hrubieszowie…

 

Lub można poczytać lub pobrać na stronie internetowej:

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat HrubieszowskiOpracował – Członek Zarządu TRH

Marek A. Kitliński (mak)