Biuro Rzeczy Znalezionych

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych. Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Reklamy

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w imieniu Starosty prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych. Znalezione przez mieszkańców na terenie Powiatu rzeczy należy przynieść do w/w Wydziału.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

parter, pok. 04
tel./fax. (0-84) 69-70-780
godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Hrubieszowskiego z wyjątkiem:
– rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
– sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
1. jaka rzecz (przedmiot) zastał zgubiony, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także
2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).