Biuro tłumaczeń przysięgłych – rodzaje tłumaczonych dokumentów

Wiele sytuacji w naszym życiu wymaga przetłumaczenia dokumentu o mocy prawnej na język obcy. Ze względu na wagę pisma, musi być ono poddane translacji przez profesjonalne biuro tłumaczeń przysięgłych.

Reklamy

Wiele sytuacji w naszym życiu wymaga przetłumaczenia dokumentu o mocy prawnej na język obcy. Ze względu na wagę pisma, musi być ono poddane translacji przez profesjonalne biuro tłumaczeń przysięgłych. Warto nawiązać współpracę z ekspertami w dziedzinie lingwistycznej, którzy rzetelnie i precyzyjnie wykonają zlecenie. Jakie rodzaje dokumentów tłumaczy tłumacz przysięgły?

Specjalne uprawnienia tłumacza przysięgłego

Tłumaczenie uwierzytelnione koniecznie wykonane musi być przez uprawnionego do tego celu specjalistę. Cechuje się on nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale również dysponować on musi odpowiednimi pozwoleniami, które są gwarancją przeprowadzenia translacji w pełni zgodnie z prawem. Biuro tłumaczeń przysięgłych umożliwia zazwyczaj współpracę z tłumaczami posługującymi się zarówno najpopularniejszymi językami na świecie, jak i również mniej używanymi. Tłumacz posiada specjalną pieczęć, którą umieszcza na wykonanym przekładzie. Jest ona potwierdzeniem, że tłumaczenie jest w pełni zgodne z oryginałem. Dodatkowo tłumacz wpisany jest na ogólnodostępną listę osób, wykonujących tego typu zawód.

Reklamy

Rodzaje tłumaczonych pism

Wiele oficjalnych dokumentów, wydawanych przez instytucje państwowe, wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego. Oczywiście najczęściej jest to translacja z j. polskiego na j. angielski (bądź odwrotnie), jednak coraz częściej klienci zwracają się o pomoc do profesjonalnego biura w związku z innymi językami – np. aby wykonać tłumaczenia przysięgłe francuskie. Kategoria pism posiadających moc prawną jest bardzo szeroka, są to m.in. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, notarialne, testamenty, dyplomy ukończenia szkół wyższych, kursów, świadectwa szkolne, pracy, zaświadczenia o statusie studenta, legitymacje szkolne, umowy o pracę, najmu, zakupu, sprzedaży, dowody osobiste, rejestracyjne pojazdów, zwolnienia lekarskie, dokumentacja medyczna, polisy ubezpieczeniowe, prawa jazdy, dokumenty finansowe bądź pełnomocnictwa.

Kim jest tłumacz symultaniczny?

Najtrudniejszymi rodzajami translacji są tłumaczenia ustne. Tłumacz symultaniczny charakteryzuje się idealną znajomością języka obcego, jednak dodatkowo posiadać musi kilka ważnych cech – odporność na stres, koncentrację bądź podzielność uwagi. Zazwyczaj jego usługi wykorzystywane są podczas spotkań biznesowych, międzynarodowych konferencji lub wykładów. Tłumacz znajduje się wówczas w dźwiękoszczelnej kabinie, przez słuchawki otrzymuje treść w języku obcym, wykładaną przez mówcę, następnie od razu tłumaczy ją na język docelowy do mikrofonu. Słuchacze natomiast wyposażeni są w niewielkie odbiorniki oraz słuchawki, przez które otrzymują przetłumaczoną treść.

(tekst i fot. mat. partnera)