Bóg Zapłać i Szczęść Boże

Parafianie parafii Matki Bożej Łaskawej w Szpikołosach składają serdeczne podziękowania za 14 lat duszpasterskiej pracy księdzu kanonikowi Józefowi Bednarzowi.

Reklamy

Byłeś z nami księże kanoniku w różnych dniach, pomagałeś i wspierałeś, ukazywałeś to, co dobre i napominałeś, gdy nie było tak, jak potrzeba. Byłeś dobrym gospodarzem naszego kościoła.

Niech nasza Matka Łaskawa wspiera Cię także na nowej parafii, gdzie posłał Cię Bóg.