Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście!

Takie słowa skierował ks. prałat Andrzej Puzon w czasie Mszy Świętej do mieszkańców i prezesa Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” z okazji obchodów 5-lecia istnienia placówki.

Reklamy

Po nabożeństwie słowa uznania przekazali zaproszeni goście, którzy służą pomocą i wspierają ośrodek. Wśród nich znaleźli się m.in.: Dyrektor Caritas Zamojsko – Lubaczowskiej – ks. prałat A. Puzon, wiceburmistrz Hrubieszowa – p. M. Bartkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Z. Radziejewska, koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta – p. W. Mucha, dyrektor Klubu Abstynenta „Lumen” – p. J. Buczek, przewodniczący Rady Osiedla Podgórze – p. J. Pilarczyk, współzałożyciel „Kresu” – p. Z. Śliwiński oraz nauczyciel – wychowawca z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul. Zamojska 18 A).

Stali sponsorzy i darczyńcy otrzymali oficjalne podziękowania i upominki. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek. Czas umilał zebranym zespół Strych z Hrubieszowa.

W imieniu Prezesa „Kresu” – p. R. Karpińskiego i podopiecznych ośrodka dziękuję wszystkim wymienionym i niewymienionym ludziom dobrej woli!
Namawiam firmy, szkoły, klasy wraz z wychowawcami i osoby indywidualne do pomocy „Kresowi”, który jest organizacją pożytku publicznego (a zatem można przekazać mu 1% swojego podatku). Można też, jak młodzież z Zespołu Szkół nr 1, zebrać żywność i odzież. Podopieczni potrzebują dosłownie wszystkiego! Pomagać można na wiele sposobów. Wystarczy chcieć!

Słowa uznania dla Prezesa Stowarzyszenia, który niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują…

Zainteresowanych wsparciem odsyłam do p. R. Karpińskiego (Hrubieszów, ul. Nowa 69). Tel. /fax. 84-696 44 67, kom. 0 603 114 067,
e-mail: ryszardkarpinski@neostrada.pl

Opr.: Daniel Buchowiecki

zobacz zdjęcia >>