Bolesław Chrobry wzywa Was

Z inicjatywy sekretarza Urzędu Gminy Hrubieszów Tomasza Zająca i sołtysa Czumowa Krzysztofa Grzyba zostało powołane Bractwo Rycerskie „Królewski Kąt”. Celem bractwa będzie pokazanie miejsca, w którym jeszcze wówczas książę Bolesław Chrobry w 1018 roku przeprawiał się przez Bug podczas wyprawy na Ruś Kijowską.

Reklamy

Zostanie przypomniana korzystna dla Polski historia, ponieważ będą organizowane na ogół zwycięskie przez tego władcę i jego rycerstwo bitwy, pojedynki – i to w strojach oryginalnych.

Jak na razie kandydatów na rycerzy jest pięciu, w tym Arkadiusz Jezierski. Na jesieni rozpocznie się szkolenie dla kandydatów z zakresu rycerskiego zachowywania, sztuk i zasad walki, obrzędów historycznych, wyglądu strojów i uzbrojenia. W Lasku Czumowskim zostanie zbudowany gród z fortyfikacją, wałami i zasiekami.

W następnym roku zorganizowany zostanie zjazd rycerstwa i wybory dowódców zastępów, raz w miesiącu będzie patrolowany szlak chroniący nasze granice.

Warto pomyśleć nad takim sposobem spędzania czasu wolnego i zgłosić się do w/w osób w celu zaciągnięcia się na szkolenia.

Jeden z najpotężniejszych Królów Polski – Bolesław Chrobry, wzywa Was na chwałę Ojczyzny i własną!!!
A i dla naszego regionu może być to spora promocja.

Opracował – mak