Brak środków dla kombatantów

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2010 nie przewidziano środków przeznaczonych na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych…

Reklamy

… realizowaną przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1999r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione spełniające kryteria ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu www.udoskior.gov.pl

Info:
UG Hrubieszów