Brakuje pieniędzy na oświatę

Na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, najważniejszy punkt obrad stanowiła dyskusja nad kondycją finansową naszego szkolnictwa średniego.

Reklamy

Mimo, że powiat hrubieszowski wydaje na oświatę procentowo najwięcej ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, w bieżącym roku w budżecie braknie na ten cel ponad 3 miliony złotych.

Przeciętnie w województwie na oświatę wydaje się 42 procent środków budżetowych, w naszym powiecie wydatkowanie pieniędzy na ten cel przekracza 55 procent. W przyszłym roku będzie to około 20 milionów złotych.

Niestety nadchodzi niż demograficzny i maleją subwencje przekazywane przez rząd, których wysokość zależy od ilości uczniów podlegających edukacji w danym powiecie.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Powiatu staje wobec faktu reformy szkolnictwa, bo w przeciwnym razie powiatowi grozi poważne zadłużenie.

Być może powiat hrubieszowski stanie przed widmem likwidacji jednego z zespołów szkół, bądź połączenia dwóch zespołów w jeden. W grę wchodzi ponadto utworzenie w regionie szkoły wyższej.

W każdym razie Rada Powiatu uspokaja zaniepokojonych pedagogów, że nie będzie czyniła w tej kwestii żadnych nerwowych ruchów, a wszelkie decyzje będą poważnie przemyślane.

Bierzemy Radnych za słowo i czekamy na decyzje. Bo co do tego, że jakieś decyzje podjąć trzeba, chyba wątpliwości nie ma już nikt.

Na sesji przyjęto ponadto budżet na rok 2006, co do którego nawet opozycja nie miała żadnych obiekcji.

zobacz fotki >>