Briefing prasowy przed hrubieszowskim szpitalem – WIDEO, ZDJĘCIA

Dziś, przed hrubieszowskim szpitalem odbył się briefing prasowy na temat sytuacji w SP ZOZ w Hrubieszowie, w którym udział wzięli: starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

Reklamy

Dziś, o godz. 14:00 przed hrubieszowskim szpitalem odbył się briefing prasowy na temat sytuacji w SP ZOZ w Hrubieszowie, w którym udział wzięli: starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz członek Zarządu Województwa Lubelskiego, wiceprezes Solidarnej Polski okręgu nr 6 – Sebastian Trojak.

Konferencję rozpoczęło oświadczenie wiceministra sprawiedliwości, prezesa Solidarnej Polski okręgu nr 7 – Marcina Romanowskiego, które odczytał Sebastian Trojak. Później wypowiedzi udzieliła starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk.

­

Oświadczenie wiceministra sprawiedliwości, prezesa Solidarnej Polski okręgu nr 7 – Marcina Romanowskiego

Szanowni Państwo!

Ostatni rok był okresem wielkiej próby dla nas wszystkich. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze codzienne życie. Odmieniła także nasze podejście do zdrowia i zwiększyła potrzebę bezpieczeństwa, że w razie gdy zachorujemy, będziemy pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Dlatego też ostatni rok to czas, w którym na lekarzach i pracownikach służby zdrowia spoczęła wielka odpowiedzialności za ludzkie życie. Wielu lekarzy i pielęgniarek pokazało, że są oni gotowi stać przy łóżkach chorych pacjentów niezależnie od okoliczności i ryzyka zarażenia.

Walkę z pandemią COVID-19 można wygrać tylko dzięki pełnej solidarności i zjednoczeniu wszystkich pracowników służby zdrowia, zarówno lekarzy, jak i ratowników, pielęgniarek i całego personelu szpitala we wspólnej sprawie, jaką jest zdrowie i życie pacjentów. Dlatego tak ważne jest, aby na poziomie ochrony zdrowia nie było niepotrzebnych konfliktów, także tych na poziomie politycznym. Nie ma tu miejsca na partykularne interesy.

Dlatego też na moje najwyższe uznanie zasługuje postawa Pani Starosty Anety Karpiuk, dzięki której szybkim i konkretnym działaniom zapewniona została ciągłość działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. To dzięki zatrudnieniu przez nią nowego Dyrektora Szpitala pacjenci w Hrubieszowie nie zostali pozbawieni dostępu do opieki medycznej w tym trudnym okresie pandemii. Równocześnie pragnę też podziękować nowej Pani Dyrektor za jej gotowość do podjęcia pracy w hrubieszowskim szpitalu. zwłaszcza że pani dyrektor ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi, a także była na pierwszej linii frontu w organizacji szpitalnych punktów szczepień przeciwko Covid-19. Posiada także odpowiednie kompetencje i wykształcenie menedżersko-ekonomiczne, dzięki któremu będzie mogła sprawnie zarządzać funduszami SPZOZ i przyczyniać się do jego stabilnego rozwoju. Dlatego jestem pewien, że mieszkańcy Hrubieszowa są teraz w dobrych rękach.

 

z wyrazami szacunku
dr Marcin Romanowski

­

Wypowiedzi Sebastiana Trojaka i Anety Karpiuk:


fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę