BUDUJ – swoją lepszą przyszłość

Hrubieszów Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. lubelskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Reklamy

***

Tematyka szkoleń:
1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
2. Posadzkarz – glazurnik
3. Murarz – tynkarz
4. Murarz – montażysta okien
5. Monter instalacji budowlanych – ocieplacz budynków
6. Betoniarz – zbrojarz
7. Brukarz – kamieniarz
8. Konserwator budynków

Grupa docelowa:
– pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
– zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego,
– zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych z zakresu wykonywania prac w budownictwie

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok.27
22-400 Zamość
tel. /fax (084) 627-18-32

Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel. /fax (084) 696 54 77

www.fundacja.lublin.pl

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010