Budżet miasta Hrubieszowa na 2015 rok uchwalony

Na sesji 30 stycznia Rada Miejska w Hrubieszowie uchwaliła budżet miasta na 2015 rok.

Reklamy

 

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 52 363 126 zł, planowane wydatki wyniosą 53 002 887 zł.

Projekt budżetu na 2015 rok hrubieszowscu radni przyjęli jednogłośnie.

Reklamy