Budżet na 2013 rok uchwalony

Prawie 55 milionów dochodów i niecałe 53 miliony wydatków. Tak w liczbach wygląda przyszłoroczny budżet Hrubieszowa, przyjęty na sesji w piątek 21 grudnia.

Reklamy

Budżet na rok 2013:

Dochody 54 773 630

Dochody bieżące 47 874 610

Dochody majątkowe 6 899 020

Wydatki 52 702 530

Wydatki bieżące 46 141 987

Wydatki majątkowe 6 560 543

Rezerwa budzetowa 343 000 (0,7 % wydatków budżetowych)

 

Wśród najważniejszych inwestycji, które miasto zamierza wykonać w 2013 roku, są: rewitalizacja śródmieścia, budowa targowiska, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowa ronda. Większość tych zadań ma być współfinansowana ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie funduszy unijnych.

Dotyczy to m. in. rewitalizacji centrum Hrubieszowa, która obejmuje na przykład: park miejski, rynek, cerkiew i inne zabytkowe budynki, a także ulice i chodniki oraz miejskie targowisko przy ul. Ludnej. Projekt jest rozłożony na trzy lata, a w przyszłym roku miasto przeznaczyło na jego realizację ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Znaczna część środków ma pochodzić z Unii Europejskiej.

Drugie ważne zadanie na 2013 rok to budowa targowiska w ramach programu „Mój rynek”. Koszt realizacji tej inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, ale już wiadomo, że 75 procent miasto pokryje ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowe targowisko powstanie na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kruczej. Zgodnie z założeniami programu „Mój rynek”, ma ono umożliwić rolnikom sprzedaż ich produktów w komfortowych i higienicznych warunkach, a ich klientom zakup świeżej i tańszej żywności bezpośrednio od producenta. 

Władze Hrubieszowa otrzymały też pieniądze na realizację drugiego etapu projektu pod nazwą „Czysta woda na Pobużu – transgraniczny system zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego”. Dokumentacja, dotycząca budowy 23 kilometrów sieci po stronie polskiej i 10 na Ukrainie oraz dwóch stacji uzdatniania wody, została przygotowana w tym roku. Na najbliższe dwa lata zaplanowano wykonanie robót. 

W przyszłym roku władze Hrubieszowa chcą również wybudować kanalizację w ulicach Chmielnej i Ogrodowej. Szacunkowa wartość tej inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych, z czego część kosztów miasto zamierza pokryć z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2013 roku samorząd zamierza też oddać do użytku 28 mieszkań socjalnych, które powstają przy ul. Gródeckiej. Na ten cel w budżecie zaplanowano prawie 550 tysięcy złotych. 

Oprócz tego miasto liczy, że w 2013 roku u zbiegu ulic Żeromskiego i Dwernickiego, zostanie wybudowane rondo. Choć jest to zadanie samorządu wojewódzkiego, samorząd miasta na swój koszt opracował dokumentację tej inwestycji i przeznaczyło środki na wykup działek potrzebnych do budowy. 

Ponadto podczas piątkowej sesji radni Hrubieszowa ustalili sposób naliczania i wysokość „opłat śmieciowych” dla mieszkańców. Będą one zależeć od liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość. Za odbiór śmieci segregowanych będzie trzeba zapłacić 8 złotych, a za odpady niesegregowane – 12. Władze Hrubieszowa zastrzegają, że te decyzje zostały podjęte na podstawie obowiązujących dzisiaj przepisów. W Sejmie jest już jednak senacki projekt nowelizacji ustawy, który, jeśli wejdzie w życie, umożliwi gminom stosowanie różnych metod naliczania opłat. Obecnie gminy muszą przyjąć jeden sposób na terenie całego miasta. W nowej ustawie będą mieć możliwość stosowania systemu mieszanego, opartego na liczbie osób, powierzchni lokalu mieszkalnego, albo ilości zużytej wody.


Źródło: ias24.eu