Bunt skazanych oraz pożar. Ćwiczenia w hrubieszowskim zakładzie karnym

18 października, na terenie Zakład Karnego w Hrubieszowie, przeprowadzono coroczne ćwiczenia służb.

Reklamy

 

Ćwiczenia odbyły się z udziałem funkcjonariuszy jednostki, funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Lublina, policji oraz straży pożarnej.

Wszystkim działaniom przyglądali się uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie. Scenariusz ćwiczeń przewidywał realizację trzech sytuacji kryzysowych.

Pierwszym epizodem była odmowa zejścia grupy skazanych z pola spacerowego. Skazani zablokowali wejście na place spacerowe i zaczęli agresywnie się zachowywać. W jednostce zarządzono alarm i przystąpiono do likwidacji zagrożenia. Prowadzone negocjacje z osodzonymi nie przyniosły oczekiwanych reluzlatów, wobec czego w rejon zagrożenia zostali wysłani funkcjonariusze GISW z Lublina, którzy pokonali przeszkodę i obezwładnili napastników.

Następnie dowócda zmiany został poinformowany o kolejnym nieposłuszeństwie skazanych. W pomieszczeniach szatni osadzonych zatrudnionych na terenie jednostki, dwóch skazanych zbudowało barykadę. Również w tym przypadku prowadzone ze skazanymi rozmwy nie wystarczyły. Funkcjonariusze Służby Więziennej ponownie musieli użyć siły – rozbili barykadę i wyprowadzili osadzonych.

Po chwili wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Pojawiła się informacja o pożarze w budynku administracji. Po ujawnieniu zagrożenia ewakuowane zostały wszystkie osoby znajdujące się w budynku. Z uwagi na skalę pożaru podjęto decyzję o wezwaniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, którzy niezwłocznie ugasili pożar.

Ćwiczenia miały na celu nie tylko wypracowanie metod i form współdziałania kadry kierowniczej przy likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, czy sprawdzenie skuteczności działania funkcjonariuszy SW przy likwidowaniu powstałych zagrożeń, ale także doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi służbami mundurowymi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia pozostają w ciągłej gotowości do  podejmowania działań na rzecz ochrony społeczeństwa. Szkoląc się ćwiczą różne scenariusze zdarzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa, a wszystko po to, aby w sytuacji realnego zagrożenia działać szybko, pewnie i skutecznie.

 

opracowanie i fot.: ppor. Adrian Małecki, źródło: ZK Hrubieszów