Burmistrz Hrubieszowa na spotkaniu samorządowców z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Łukowie odbyło się spotkanie burmistrzów miast powiatowych województwa lubelskiego z przedstawicielami Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Reklamy


Miasto Hrubieszów reprezentowali Burmistrz Miasta Tomasz Zając oraz Sekretarz Paweł Wojciechowski. 

Spotkanie poświęcone było wsparciu dla miast powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Najwięcej czasu poświęcono ustaleniom związanym z ogłoszeniem naboru wniosków do Działania 3.1 Tereny inwestycyjne dedykowanego miastom powiatowym oraz Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Reklamy

Powyższe konsultacje mają na względzie efektywne i racjonalne wykorzystanie funduszy zaplanowanych w ramach RPO WL 2014 – 2020.źródło: UM Hrubieszów

fot: UM Łuków