Burmistrz Marta Majewska w sprawie referendum

Burmistrz Hrubieszowa – Marta Majewska na temat zainicjowanej procedury referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Przypomnijmy, że do Urzędu Miasta w Hrubieszowie i Biura Komisarza Wyborczego w Zamościu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Marty Majewskiej i Rady Miejskiej Hrubieszowa. Złożyła go grupa inicjatywna mieszkańców Hrubieszowa.

Obecnie są zbierane podpisy pod wnioskiem o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego.

 

Więcej na ten temat:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Czy odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej?

 

***


Burmistrz Hrubieszowa – Marta Majewska na temat zainicjowanej procedury referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Hrubieszowie:

 

Referendum !?

Oczywiście Mieszkańcy mają do niego prawo.

 

Nasuwa się jednak kilka pytań:

1. Czy zainicjowane referendum i wskazane powody odwołania, które przedstawia Pani Monika Lipian – Kwiatkowska – Pełnomocnik Inicjatorów referendum – nie są przypadkiem silnie związane z toczącą się aktualnie przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie sprawą sądową z pozwu Gminy Miejskiej o nakazanie opróżnienia mieszkania należącego do Miasta, a zajmowanego przez Panią Pełnomocnik Inicjatorów referendum?

2. Czy przypadkiem jest, że po wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie w dniu 29.01.2019 r. decyzji nakazującej Burmistrzowi wyłączenie w całości z użytkowania istniejącego budynku zamieszkałego przez niektórych inicjatorów (zły stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu) i wskazanie lokalu zamiennego, posypały się skargi do możliwie wszystkich instytucji, organów i biura poselskiego jednego z posłów partii Kukiz’15 – na działalność burmistrza w tej sprawie?

3. Czy nie wydaje się dziwnym, że po wskazaniu mieszkania zamiennego, wyremontowaniu go zgodnie „z życzeniami” mieszkańców – niestety, z wyjątkiem żądanych „rolet na każdym oknie” (zdjęcia mieszkania w załączeniu!), pojawił się wniosek o przyznanie im DWORKU (!) na ul. Staszica? Zaproponowane warunki mieszkaniowe zdaniem tych mieszkańców „nie są warunkami przystosowanymi do zamieszkania (kartonowy budynek)”?

4. Czy dziwić może decyzja burmistrza o nieuwzględnieniu tego „wniosku – życzenia”, po wcześniejszym przyznaniu wyremontowanego lokalu mieszkańcom?

5. Czy dziwi decyzja Rady Miejskiej (z wyjątkiem jednego radnego Ryszarda Wiecha – ma odmienne zdanie w tej sprawie) o uznaniu skargi na burmistrza za bezzasadną? Czy nie ma tu związku z wnioskiem o odwołanie Rady Miejskiej?

6. Czy nie jest tak, że podpisy pod wnioskiem o referendum, poza inicjatorami, zbierają osoby, które w ostatnich wyborach samorządowych startowały bez powodzenia z list komitetu Kukiz’15 i nie otrzymały mandatu burmistrza i radnych?

7. Czy normalnym jest, że były Poseł i Senator z Samoobrony – krewny Pani Moniki Lipian – Kwiatkowskiej – Pełnomocnik Inicjatorów – zaangażowany w niniejszą sprawę awanturował się w Urzędzie Miasta, próbując wymusić na burmistrzu zmianę decyzji i wycofanie pozwu o eksmisję? Czy rodziny byłych posłów i senatorów mają być traktowane w sposób uprzywilejowany?

Dzielę się z Państwem swoimi wątpliwościami.

Pozostawiam odpowiedzi i interpretację Państwu.

 

Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa


tekst i fot. Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa