Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 2023.

Reklamy

 

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie od dnia 17.10.2017 r. do dnia 24.10.2017 r.

Uwagi i opinie będzie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej będzie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl pod hasłem Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023.

Zbieranie uwag odbywać się będzie również w  punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Hrubieszowie) w godzinach 10.00 – 14.00.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023   to dokument planistyczny, który diagnozuje sytuację w mieście oraz określa dzielnice wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją.

 

Burmistrz Miasta
Tomasz Zając

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów