Cena energii elektrycznej w 2019 – dla kogo będzie taniej?

Hurtowa cena energii elektrycznej, w ostatnim roku wzrosła ok. 80% i w grudniu 2018 r. osiągnęła poziom ok 260 zł/MWh. Energia czynna jest stałym, podstawowym składnikiem rachunku, jaki płacimy za dostawę energii elektrycznej. Szokowy wzrost cen energii elektrycznej, na Towarowej Giełdzie Energii, to głównie efekt drożejących praw do emisji dwutlenku węgla, jakie Polska musi zapłacić będąc członkiem Unii Europejskiej. Podwyżki cen hurtowych w ww. wysokości doprowadziłyby w rezultacie do 30 – 40% wzrostów cen energii elektroenergetycznej dla odbiorców końcowych. Wzrost opłat za energię spowodowałby wzrost cen w wielu sektorach.

Reklamy

 

Czy wzrost cen energii elektrycznej można zatrzymać?

W dniu 28 grudnia 2018 Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych ustaw dotyczących cen energii elektrycznej. Dzięki tej ustawie powstrzymano podwyżki  cen prądu dla wszystkich odbiorców w 2019 r. Podział i wysokości taryf zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Na końcową kwotę do zapłaty składa się około 10 pozycji, a ich suma stanowi kwotę do zapłaty. Cena energii elektrycznej zawiera w sobie fiskalny podatek akcyzowy, podlegający regulacji unijnej. Zamrożenie cen prądu przez przepisy  ustawy z 28.12.2019 r będzie kosztowało budżet ok. 9 mld zł.

Jak uniknięto podwyżek w 2019 r.

Faktura za prąd składa się z dwóch części: jedna część to opłata za zużytą energię, a druga część to opłata dystrybucyjna za dostarczenie energii elektrycznej.

Utrzymanie poziomu cen z 30 czerwca 2018 r. było możliwe głównie dzięki ustawowemu:

  • obniżeniu akcyzy z 20 zł/MWh do najniższej dopuszczonej przez UE stawki 5 zł/MWh
  • obniżeniu  o 95% opłaty przejściowej, która jest jedną z opłat dystrybucyjnych,
  • zwrotowi utraconego obrotu spółkom,
  • przeznaczeniu 1 mld dla Krajowego Systemu Inwestycji Zielonych na zmniejszenie emisji.

Nie wdając się w zawiłości ustawy i wyliczenia finansowe można przyjąć, że w roku 2019 ceny energii elektrycznej, uwzględniając taryfowy podział odbiorców nie wzrosną, a uwzględniając poziom zużycia energii, dla niektórych odbiorców będą nawet niższe.

Co dalej z cenami energii elektrycznej?

Sprzedawcy energii, którzy podpisali nowe umowy na sprzedaż energii, po 30 czerwca 2018 są  ustawowo zobligowani do przywrócenia cen i stawek brutto opłat nie wyższych niż ceny i stawki brutto w tym dniu stosowane.

Dystrybutor (dostawca), który podpisał nowe umowy na dostawę energii ma obowiązek powrócić do ceni stawek opłat brutto stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawowe uregulowanie cen energii elektroenergetycznej obowiązuje do końca 2019 r. Co będzie dalej z polską wysoko emisyjną, niedoinwestowaną energetyką? Przekładanie pieniędzy w budżecie to odłożenie podwyżek w czasie. Pozostaje mieć nadzieję że w ciągu roku nasi rządzący znajdą sposób pozyskanie tańszej energii.

 

(tekst i fot. mat. sponsora)