Chcą działać wspólnie na rzecz Staszica i Hrubieszowa

O powodach powstania stowarzyszenia „Staszic” i jego planach na przyszłość w rozmowie z Anną Modzelewską.

Reklamy

Stowarzyszenie „Staszic”, które zostało zarejestrowane i wpisane do ewidencji organizacji pozarządowych 16 kwietnia 2012 roku jest stowarzyszeniem absolwentów, wychowanków, przyjaciół i sympatyków LO i gimnazjum im. Staszica. Działania statutowe zakładają m.in. promocję rozwoju naukowego młodzieży, rozbudzanie poznawczych, badawczych zainteresowań i pasji, integrowanie środowiska absolwetów Staszica, a także działanie na rzecz społeczności lokalnej Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego.

O powodach powstania stowarzyszenia i jego planach na przyszłość w rozmowie z Anną Modzelewską.