Ciąża bez alkoholu

Gmina Miejska Hrubieszów jak ponad 600 samorządów w kraju aktywnie włączyła się w ogólnopolską kampanię „Ciąża bez alkoholu”. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży i zachęcenie ich do zachowania całkowitej abstynencji.

Reklamy

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia – Biuro w Polsce.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka. Tymczasem z badań wynika, że co trzecia kobieta w wieku 18 – 40 lat piła alkohol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, naraża swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome). Nawet troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotknięte zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć na skutek innych zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie płodowym.

Nasza gmina aktywnie włączyła się w kampanię „Ciąża bez alkoholu”. Rozdajemy materiały edukacyjne(ulotki, plakaty, broszury), które trafią do lekarzy, placówek służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej i innych miejsc użyteczności publicznej.

Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Gminy Hrubieszów. Chcemy wykorzystać do tego celu media internetowe np. lubiehrubie.pl

Kampanii towarzyszyć będą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne
i radiowe oraz akcja billboardowa.

Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzebnej kampanii. Realizujemy w ten sposób działania edukacyjne i informacyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży – w tym kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo – stanowi zagrożenie. Dlatego specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewające się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia alkoholu – WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU!

UM w Hrubieszowie

więcej o akcji >>