Ciekawa lekcja historii – festiwal edukacyjny dla osób niepełnosprawnych

Pod takim tytułem hrubieszowskie Stowarzyszenie „Mamy Siebie” zorganizuje festiwal integracyjno – edukacyjny dla osób niepełnosprawnych z trzech powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Reklamy

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON, uczniowie z trzech Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, w dniu 3 października 2013r. będą uczestniczyć w konkursie dotyczącym historii Powstania Warszawskiego. Konkurs, przeprowadzony zostanie w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie,  poprzedzony zostanie prezentacją montażu słowno – muzycznego, dotyczącą tego ważnego wydarzenia.  

Finałem festiwalu będzie wycieczka do Warszawy w dniach 9 – 10 października 2013 roku, podczas której uczniowie utrwalą swoją wiedzę zwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto zwiedzą również Muzeum Etnograficzne, Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Muzeum ks. J. Popiełuszki. Zakwaterowani będą w Domu Pielgrzyma AMICUS.

Udział w festiwalu jest bezpłatny.


Info: Stowarzyszenie Mamy Siebie