Co mogą zrobić dzieci, by nie rosła góra śmieci?

Hrubieszów

Reklamy

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie zaprasza przedszkolaków w wieku 4-6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Co mogą zrobić dzieci, by nie rosła góra śmieci?”.

***

Cele konkursu :
– podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia
– propagowanie właściwych postaw ekologicznych
– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków w wieku 4, 5, 6 lat.

2. Technika prac – dowolna, płaska.

3. Format A 3, A 4.

4. Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 4.

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, numer telefonu.

6. Termin nadsyłania prac upływa dnia 23.04.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:
Miejskie Przedszkole Nr 5
22-500 Hrubieszów
ul. Listopadowa 4
z dopiskiem: „Ogólnopolski konkurs plastyczny”.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2010.

8. Wręczenie nagród odbędzie się w naszej placówce 31.05.2010 r.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych i opiekunów.
Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, natomiast opiekunowie – imienne podziękowanie. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Lista nagrodzonych oraz zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej Bliżej Przedszkola – pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/wyniki

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!