Co nieco z hrubieszowskich wydarzeń – listopad od 9 do 12

Listopad roku 2017, zapewne zapisze się z niektórych hrubieszowskich wydarzeń w naszej pamięci, jak poprzednie. Poniżej prezentuję kilkanaście wiadomości, jakie wydarzyły się w latach dawnych i bliższych w dniach od 9 do 12 tego miesiąca z tzw. obszaru „Ziemia Hrubieszowska”. Czy były inne, dla wielu ważniejsze, na pewno, dlatego można a nawet trzeba dopisać w komentarzach.

Reklamy

 

Co nieco z hrubieszowskich wydarzeń – listopad od 9 do 12

 

9.11.1569 – W wyniku Unii Brzeskiej w Turkowicach istniała parafia unicka, do której należała kaplica położona nad rzeką Huczwą ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej.

9.11.1964 – W Technikum Ekonomicznym w Hrubieszowie nauka odbywała się nadal po południu w Szkole Podstawowej Nr 1. Było już osiem klas i coraz ciaśniej. W jesieni został przydzielony szkole stary barak przy ul. Żeromskiego 11. Adaptacja budynku na sale lekcyjne, kancelarię i pokój nauczycielski wymagała wiele wysiłku. Pracowali wszyscy – i uczniowie i rodzice.

9.11.1975 – Odbył się XI Walny Zjazdu TRH, któremu przewodniczył p. Kazimierz Makieła, sekretarzem został Stanisław Zabawa, protokolantem Eugeniusz Tokarczuk, sprawozdanie złożył prezes Wincenty Piątak, przyjęto nowy projekt statutu TRH, na liczbę 520 czł. obecnych było 47. Wręczono medale „Zasłużony dla pow. hrubieszowskiego” złote: Zakładowi Archeologii UMCS w Lublinie, Szczepanowi Gębiczowi, Janowi Gurbie, Stanisławowi Kucharukowi, Wincentemu Piątakowi, Eugeniuszowi Tokarczukowi, Czesławowi Tylusowi i Władysławie Zubali; srebrne: Stanisław Bedychaj, Wacław Jaroszyński, Jolanta Lipko, Franciszek Malicki, Mieczysław Sas, Mieczysław Sawczak, Jan Sudoł, Aleksander Woźnica, Stanisław Zabawa; brązowe: Józef Bednarski, Helena Bojarczuk, Józef Domański, Edward Łoś, Tadeusz Orzechowski i Tadeusz Przybysz.

9.11.1991 – Organizator imprez SZS Janina Ewa Kitlińska przeprowadziła Mistrzostwa Rejonu w piłce nożnej pod nazwą „Piątki” dla klas 6/5 chłopców. Kolejność: 1. SP 3 Hrubieszów –  nl Marian Cisło, 2. SP Horodło – nl Marian Bielecki, 3. SP 2 Hrubieszów – nl Krzysztof Kozyra, 4. SP Mircze – nl Józef Czerniak, 5. SP Kozodawy – nl Kazimierz Kozyra, 6. SP Przewodów nl – Janusz Kulik, 7. SP Grabowiec – nl Jarosław Pieczykolan, 8. SP 1 Hr. – nl Andrzej Podlewski, 9. SP Werbkowice – nl Andrzej Kamiński, finał: SP Horodło – SP 3 Hr. 0:7

9.11.1999 – Organizator imprez SZS przeprowadziła Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej SPG dla chłopców. Kolejność:  1. LO Hrubieszów –  nl Zbigniew Krawczuk w składzie: P. Kuropatwa, Ł. Kliszcz, M. Korniak, J. Krzaczek (12 br. Król Strzelców), L. Podlodowski, K. Krawczuk, J. Grzesiuk, A. Korneluk, K. Pietrzyk, K. Lebiedowicz, 2. ZSE Hrubieszów – nl  Jan Paczała, Krzysztof Brudnowski, 3. ZSMR Hrubieszów – nl Witold Naja, 4. ZSR Hrubieszów – nl Miroslaw Kamień

9.11.2000 – Od 1 września 2000r., na mocy uchwały Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 28 kwietnia 2000r., utworzone zostało przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Publiczne Gimnazjum Powiatowe.

9.11.2004 – HOSiR w Hrubieszowie zorganizował Biegi Niepodległościowe. Przeprowadzono biegów – 16, ogółem w imprezie uczestniczyło szkół – 27, ogólna liczba uczestników – 818. Wygrywali: SP, klasy IV, dz. 1. Ciesielczuk Anita SP 3 Hr,  Chł.: 1. Karwacki Konrad SP Tyszowce, Kl. V, dz. 1. Tchórzewska Grażyna SP 3 Hr., Chł., 1. Kowalczuk Marcin SP Tyszowce, Kl. V, dz. 1. Szczęk Aleksandra SP 3 Hr., Chł., 1. Karwacki Andrzej SP Tyszowce, Gimnazja dz. 1. Drożdżak Justyna G. Werbkowice, Chł.: 1. Jaszczyszyn Bartłomiej G. 3 Hr., Dz., 1. Teterycz Aneta G. 3 Hr., Chł., 1. Greniuk Piotr G. Kozodawy, Dz., 1. Kliszcz Aleksandra G. Tyszowce, Chł. r., 1. Kulpa Jakub G. Dołhobyczów, Szkoły PPG, dz., 1. Kościołko Anna ZS 1 Hr., Ch., 1. Markiewicz Mateusz LO Horodło, Dz. r. 1987 i st. 1. Chmielewska Urszula ZS 4 Hr., Chł. 1. Drożdżak Bartłomiej ZS 1 Hr. Drużynowo: 1. SP 3 Hr. – 227p., 2. SP Tyszowce – 126, 3. SP 2 Hr. – 108., sklasyfikowano 11 szkół, Gimnazja: 11. G. 2 Hr. – 149 p.,2. G. 3 Hr. – 111,3. G. Tyszowce 105, skl. 10 szk., SPG: 1. ZS 1 Hr. – 359p., 2. ZS 4 Hr – 46, 3. LO Horodło 26, skl. 5 szkół.

9.11.2011 – W Paryżu na pomoście hali Eurodisneylandu w ramach Mistrzostw Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów odbyła się rywalizacja w kategorii wagowej 69 kg, w której wizytówka hrubieszowskiej Unii Ewa Mizdal, dwukrotnie ustanawiając rekordy Polski w podrzucie i dwuboju, zajęła 14 miejsce – 100 + 128 =228 kg.

 

***

 

10.11.1920 do 29 03 1921 – Przez Grabowiec, w czasie wojny z bolszewikami przewinęło się aż 7 oddziałów żołnierskich.

10.11.1978 – LKS Unia Hrubieszów rywalizowała w piłkarskiej lidze międzyokręgowej składającą się z drużyn aż z pięciu województw: siedleckiego, lubelskiego, zamojskiego, bialsko-podlaskiego, chełmskiego. Kadra Unii: Trojanowski, Zb. Lebiedowicz, J. Nowak, Bojko, Fedorowicz, Żuraw, Kargol, Wójcik, E. Lebiedowicz, Głowacz, M. Nowak, Gajec, Rybak, trener Tadeusz Rysak

10.11.1985 – W szkole krawieckiej w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym brała udział cała młodzież szkolna, ale najlepszymi byli: 1. Skalski Krzysztof, 2. Okoń Alicja, 3. Dudziec Elżbieta oraz Joanna Paździurek, Beata Dańczuk, Elżbieta Błaszczuk, Danuta Gałka

10.11.2006 – W tym dniu miało miejsce w Hrubieszowie odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwiskami 15. poległych tu „Czwartaków” (4. Pułk) w bitwie z armią konną Budionnego w 1920 r. pod Hrubieszowem. Burmistrz Hrubieszowa p. F. Suchecki otrzymał pierścień czwartacki. Organizatorem uroczystości był p. Alfred Przybysz i z-ca burmistrza p. Andrzej Wołowski. Mszę św. polową celebrowali: ks. kap. A. Puzon i ks. prał. Kazimierz Gawlik. Tablicę ufundowali p. Alicja i Marek Adamczakowie z Cedzyny i UM z Hrubieszowa.

10.11.2013 – Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik2012”.

 

***

 

11.11.1939 – Przed Świętem Niepodległości hitlerowcy aresztowali w Hrubieszowie –  jako zakładników działaczy niepodległościowych, nauczycieli i urzędników.

11.11.1995 – Odsłonięcie tablicy na gmachu LO im. St. Staszica poświęconej Lucjanowi Świdzińskiemu, w setną rocznicę ruchu ludowego w Polsce.

11.11.2005 – Po zakończeniu mszy, w sali widowiskowej HDK, odbył się uroczysty koncert artystyczny zatytułowany „… a miłość zawsze ta sama”, w wykonaniu Teatru Młodych i zespołu Nicolaus.

11.11.2008 – W Warszawie zmarła Pani Stanisława Niańko z domu Bielinówna, wybitny pedagog i nauczyciel. Uczyła w szkole powszechnej Cichobórzu. Żona Marcina, także nauczyciela. W trakcie II Wojny Światowej prowadziła zorganizowane tajne nauczanie. Po wojnie pracowała w szkole podstawowej w Hrubieszowie, przez wiele lat była metodykiem przedmiotowym. Urodziła się 11.IV.1911 r. w Hrubieszowie.

 

***

 

12.11.1915 – Rozpoczęły się lekcje w polskiej szkole w Ubrodowicach (nl Karol Kańkowski), uczniów 46, w tym dziewcząt 24.

12.11.1972 – Powiększyło się grono nauczycielskie w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Hrubieszowie o p. Marię Orzechowską od języka polskiego, p. Urszula Rogalska ucząca matematyki, p. inż. Wiesława Sobczuk – przedmioty zawodowe. W sumie nauczało 9 nauczycieli etatowych, w tym 5 do przedmiotów zawodowych, 3 do przedmiotów ogólnokształcących, 1 – zajęć praktyczno – technicznych oraz 7 nauczycieli dochodzących, godzinowych. Oprócz w/w uczyli: T. Tokarska, L. Wręga, A. L. Kuczmara, J. Bałszan, P. Kisielewicz, K. Sobczuk, J. Wachowski, J. Jaroszyńska, S. Pietruszyński, M. Wachowski, T. Orzechowski, T. Bartnik. Dyrektorem szkoły była Danuta Wachowska.

12.11.2005 – Urząd Miasta na ostatniej sesji Rady Miasta poinformował o kosztach związanych z budową nowej kładki na kanale „Ulga”. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 37.861 złotych 20 groszy, w tym 4.500 złotych, to koszt opracowania dokumentacji.

12.11.2005 –  W holu HDK odbył się wernisaż prac zgłoszonych do konkursu Jesieni Plastycznej 2005. Coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej, która odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, miała dziś swój finał. A oto wredykt jury: NAGRODA BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA Ilona Filip – Bobrowska – Lublin NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Maria Jolanta Zuzańska – Łęczna NAGRODA DYREKTORA HRUBIESZOWSKIEGO DOMU KULTURY Małgorzata Czuj – Łabunie NAGRODA WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW Renata Szuryga – Świdnik NAGRODA STAROSTY HRUBIESZOWSKIEGO Artur Łukasiewicz – Hrubieszów, NAGRODA DYREKTORA MUZEUM IM. KS. ST.STASZICA W HRUBIESZOWIE Paweł Brodzisz – Łęczna, WYRÓŻNIENIA: Urszula Pakuła – Komarów, Maria Śliczniak – Zamość , Ryszard Wiech – Hrubieszów, Anna Woś – Tomaszów Lubelski, NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI zdobył Artur Łukasiewicz z Hrubieszowa.

12.11.2007 – Z okazji 20 lat hrubieszowskiego Środowiska 27 WDP AK odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji 27 WDP AK w Klubie Garnizonowym, którym kierowała mgr Anna Jasińska z udziałem żołnierzy środowiska, ich rodzin, wojska, władz miasta Hrubieszowa  i powiatu. Sala Tradycji została wspaniale wykonana przez Komitet Organizacyjny (szczególnie przez st. chor. sztab. Kazimierza Zbigniewa Kasprowicza). Był również montaż słowno – muzyczny przygotowany i wykonany przez dzieci (SP 2) oraz dorosłych (zespół „Promień” działający przy HSM) w obecności m.in. Burmistrza Hrubieszowa p. Zbigniewa Doleckiego i d-cy garnizonu płk dypl. Piotra Wałęgi, przew. Związku Emerytów i Rencistów p. Jana Rybaka, prof. Mieczysława Sawczuka z Lublina, przew. Fundacji Polsko – Francuskiej p. Mariana Pawlaka, Środowiska 27 Lublin p. Eugeniusza Pindycha. Poświęcenia Sali dokonał i przedstawił obecne działania na ziemi wołyńskiej ks. prał. ppłk. Andrzej Puzon. K. Kasprowicz przedstawił rys historyczny walk 27 WDP AK oraz 20 – lecia Hrubieszowskiego Środowiska. Były honorowe dyplomy – podziękowania m.in. dla działających na rzecz Środowiska i Sali Tradycji.

12.11.2015 – Przeprowadzono uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania szkoły w Moniatyczach, 20-lecia oddania do użytku i poświęcenia nowego budynku szkoły oraz 10-lecia nadania szkole imienia wielkiego Polaka Jana Pawła II.

 

Wyszukał i opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Foto – archiwum maka