Co oferuje Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie?

Niepełnosprawność człowieka nadal – niestety – bywa tematem trudnym czy wręcz tematem tabu. Wiele osób nie rozumie potrzeby integracji osób upośledzonych fizycznie i umysłowo z osobami pełnosprawnymi. Na szczęście powoli się to zmienia – m.in. dzięki Powiatowemu Zespołowi Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, który zapewnia również rozwój psychofizyczny dzieciom i młodzieży.

Reklamy

Trafiają tu osoby mające za sobą nieudany start szkolny i wiele niepowodzeń emocjonalnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (SOSW) w Hrubieszowie funkcjonuje jako zakład zawierający w swej strukturze: szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową – stworzone z myślą o tych, którzy potrzebują szczególnej opieki i wsparcia ze strony nauczycieli i wychowawców.

Działają tu zespoły rewalidacyjne oraz różnorodne pracownie: EEG-Biofeedback, Tomatis`a, polisensoryczna, rehabilitacyjna, logopedyczna, do wczesnego rozwoju czy komputerowa, których zadaniem jest zapewnienie rozwoju psychofizycznego wszystkim dzieciom i uczniom. Dodatkowo mogą oni liczyć na zajęcia z pedagogiem, psychologiem i logopedą.

Dzieci mogą rozwijać się tu również poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach kół przedmiotowych ( np. plastycznym, muzycznym) oraz dzięki korzystaniu z biblioteki. Popularnością cieszy się zespół muzyczny NOKAUT, który tworzy m.in. młodzież tej placówki.

Na miejscu jest również  internat, bursa, stołówka, sklepik oraz świetlica. Kadrę stanowi  zespół odpowiednio wykwalifikowanych wychowawców, nauczycieli i specjalistów, którzy dobrze rozumieją potrzeby dzieci. Podejście dyrekcji również sprzyja wzajemnemu szacunkowi i dobrej współpracy.

Rozumienie potrzeb dzieci z różnymi deficytami i niepełnosprawnych oraz właściwe wyposażenie dydaktyczne może przynieść zaskakujące efekty i – w wielu przypadkach – wyrównać szanse edukacyjne, czego życzą sobie zarówno rodziny jak i pracownicy placówki.

W wielu przypadkach istotny jest moment rozpoczęcia terapii. Im wcześniej u malucha zostaną dostrzeżone i odpowiednio zdiagnozowane pewne nieprawidłowości, tym szybsza pomoc terapeutyczna i  większa szansa na lepsze funkcjonowanie w życiu.  Warto więc, jeśli jesteśmy zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka, zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Hrubieszowie. To ona wydaje ewentualne zaświadczenie o  potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju.

Cieszy fakt, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz lepiej wyedukowani i często szukamy pomocy u specjalistów, starając się zapewnić dziecku jak najlepszą przyszłość.

 

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

 ul. Zamojska 16 A

22–500 Hrubieszów

tel./fax: 84 696 24 55

Opr.: BelFer