Coroczna kwesta na odnowę zabytków hrubieszowskiego cmentarza

W dniu 1 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 – do 15.00 odbędzie się kwesta przeznaczona na renowację zabytkowych nagrobków, pomników oraz kaplicy cmentarnej na hrubieszowskim cmentarzu.

Reklamy


Kwestę organizuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie. Podobnie jak w latach ubiegłych będą zaangażowani samorządowcy, regionaliści, działacze kultury oraz nauczyciele wraz  z młodzieżą szkół z terenu miasta.

Datki będą zbierane do puszek z logo Społecznego Komitetu. Każdy ofiarodawca otrzyma materiały ulotne związane z renowacją cmentarza.  Sztab będzie się mieścił w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie.

Dotychczas podczas kwest zebrano ponad 93 tyś. zł.,  dodatkowo Komitet otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 tyś. zł. od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z tych środków odnowiono 26 zabytkowych pomników. Z części pieniędzy zebranych w ubiegłym roku odremontowano nagrobek z 1910 r. – księdza Piotra Kozłowskiego Onufrewicza, proboszcza parafii prawosławnej w Wakijowie.

 

Przewodniczący Komitetu

Włodzimierz Piątkowski