Cukierki, Magiczne Kryształy – szkolenia dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie organizuje dwa szkolenia profilaktyczno – wychowawcze pt: Cukierki, Magiczne Kryształy dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli.

Reklamy


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie

ul. Zamojskiej 16A

Reklamy

tel. 84 696 2907 

organizuje dwa szkolenia profilaktyczno – wychowawcze pt: Cukierki, Magiczne Kryształy dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli.

 

Termin szkolenia uzależniony od zebrania się pełnej liczby uczestników szkolenia.

Cukierki – wymagana liczba uczestników 20
Magiczne kryształy – wymagana liczba uczestników 20

Koszt udziału w jednym szkoleniu 130,00 zł. Proszę przy zgłoszeniu podać dane osobowe i dane do faktury.

Są to programy rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach kierunku polityki Oświatowej na rok 2014/2015 „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”.

Program prowadzi Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucald ul. Ks. Popiełuszki 43, 30 – 898 Kraków. Szkolenia odbędą się w godzinach piątek po 12.00 do 17.00 i sobotę od 9.00 do 14.00

Program Cukierki

jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia ( 6 – 10 lat).

Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych jak używanie substancji psychoaktywnych, agresja, podejmowanie niebezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia, niska odpowiedzialność w kontakcie z rówieśnikami itp.,ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Program oparty jest na: pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej.

Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów i jest programem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Program Magiczne Kryształy

jest kolejną propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Program został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 7 -12 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas I –IV.

Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów i jest programem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.