Czątskowe Walne Zgromadzenia Członków HSM

Hrubieszów

Reklamy

Zarząd i Rada Nadzorcza zapraszają członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica na zebrania sprawozdawcze za 2010r. Harmonogram przedstawia się następująco dla poszczególnych grup:

Polna 11,12,13,14,15,16,17,18
31.05.2001, godz. 17.00
sala klubu „Słoneczko”

3 – go Maja 2, Narutowicza 25,29.31,
Polna 32,34,36,38, Zamojska 175E
1.06.2011. godz. 17.00
Urząd Miasta

3 -go Maja 12a,20,22,24, Kilińskiego 1
Narutowicza 5, Górna 31
2.06.2011. godz. 17.00
Urząd Miasta

Polna 20,21,22,23,24,25
7.06.2011. godz.17.00
sala klubu „Słoneczko”

Piłsudskiego 51,53,61,63,65
Listopadowa 15,17
8.06.2011 godz.17.00
sala klubu „Słoneczko”

Piłsudskiego 78,80,82,84,86,88,90,92,94
Krucza 15,17, Ludna 20,22
Członkowie oczekujący
9.06.2011. godz. 17.00
sala klubu „Słoneczko”

***

Źródło:
SKK „Słoneczko”