Człowiek w obliczu uzależnień – skutki narkomanii

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

19 maja 2009 r. w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie odbyły się spotkania dla uczniów klas II i III z Panią Bronisławą Ziębą – przewodniczącą Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków.

Celem spotkania było dostarczenie uczniom informacji o narkotykach jako substancjach uzależniających, ukazanie procesu prowadzącego do uzależnienia, jak również propagowanie postawy asertywnej – umiejętności podejmowania świadomych decyzji.

Omówione zagadnienia:
* narkotyk – rodzaje i specyfika,
* narkomania i uzależnienie,
* przyczyny sięgania po narkotyk,
* psychiczne i fizyczne symptomy uzależnienia,
* wpływ uzależnienia na życie emocjonalne i rodzinne człowieka,
* jak powiedzieć „nie”,
* droga do uzależnienia,
* „Punkt Konsultacyjny” – rola organizacji wspomagających wyjście
z uzależnienia,
zainteresowały uczniów, którzy zadawali prowadzącej wiele pytań.

Spotkanie to uświadomiło młodzieży, jakie są m. in. zagrożenia płynące z zażywania środków odurzających, negatywnie działających na organizm i psychikę człowieka powodując uzależnienie. Uczniowie zostali zachęceni do refleksji nad sposobami demonstrowania swojej dojrzałości w bezpieczny i zdrowy sposób, radząc sobie z presją ze strony otoczenia.

info
Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009