Czy hrubieszowski ZEC wróci do opalania węglem?

Hrubieszowscy radni przyjęli na dzisiejszej sesji wniosek, aby zapoczątkować działania zmierzające do rozbudowy Zakładu Energetyki Cieplnej polegającej na zakupie i montażu kotła na miał węglowy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury po byłej kotłowni znajdującej się na terenie ZEC.

Reklamy

Radni uzasadnili swój wniosek tym, że obecne ceny energii cieplnej są bardzo wysokie, przez co społeczeństwo miasta korzystające z ogrzewania, nie jest w stanie ponosić takich wysokich kosztów.

Zastosowanie węgla kamiennego, jako opału, wpłynie zdaniem radnych na obniżenie ceny ciepła, czego przykładem mogą być ceny energii pochodzącej z kotłowni opalanych węglem i miałem węglowym w sąsiednich miastach: Chełmie, Zamościu, Lublinie, które są około 35 % niższe.

Reklamy

Radni poprosili również władze miasta o przeprowadzenie szacunków tego typu inwestycji, ewentualnych jej kosztów i oszczędności, które mogłaby przynieść.