Czy Rada Powiatu obniży ceny Internetu?

25 września Rada powiatu hrubieszowskiego zdecyduje o obniżce stawek za zajęcie pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej ostatniej mili. Brzmi zagadkowo? Ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na to, ile mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego zapłacą w przyszłości za Internet.

Reklamy

 

Hrubieszowska Telewizja Kablowa sp. z o.o. (HTK) realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych, którego celem jest dostarczenie szybkiego internet na terenie całego powiatu hrubieszowskiego. Projekt realizuje cele społeczne. Z budowanej sieci będą mogli korzystać także inni operatorzy telekomunikacyjni na takich samych zasadach, jak HTK. Wszystko po to, aby mieszkańcy mieli możliwość wyboru usług od różnych operatorów. Dzięki konkurencji, Ministerstwo Cyfryzacji, które nadzoruje projekt chce zapewnić mieszkańcom możliwie atrakcyjne ceny.

Projekt jest bardzo ambitny i zakłada budowę 450 kilometrów kabli światłowodowych. Większość infrastruktury będzie umieszczona w pasie drogi powiatowej. Opłaty należne powiatowi z tego tytułu na dziś wynoszą 50 lub 40 zł. za metr kwadratowy (zależy od miejsca w pasie drogi). Według HTK to o wiele za dużo.

– Sytuacja w której mieszkańcy np. gminy Horodło zapłacą istotnie więcej za usługi telekomunikacyjne od mieszkańców Hrubieszowa będzie bardzo kłopotliwa – mówi Bogusław Sanek, prezes Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej. – Jako HTK mamy związane ręce. Umowa dotacyjna bardzo dokładnie określa nasze prawa i obowiązki. Cennik ramowy dostępu do sieci zatwierdza Urząd Komunikacji Elektronicznej i jest budowany na podstawie realnych kosztów utrzymania sieci, a te zależą od radnych powiatu i rad gmin.

Część samorządowców zgodziła się z argumentacją HTK. Rada gminy Hrubieszów oraz Rada Gminy Mircze już obniżyły opłaty na potrzeby telekomunikacji w pasach swoich dróg.

Pierwsze prace generalny wykonawca (S.E.P. sp. z o.o.), wyznaczony przez HTK, już rozpoczął. Wywołało to protesty lokalnego środowiska rolników.

Pierwotnie projekt zakładał budowę 7,5 tysiąca słupów telekomunikacyjnych, na których kable światłowodowej miały być powieszone. Spotkało się to z protestem rolników, których maszyny będą miały według nich problem z przemieszczaniem się pomiędzy słupami. Rolnicy domagali się zmiany technologii na doziemną. Hrubieszowska Telewizja Kablowa z kolei twierdziła, że sprowadzenie większości kabli pod ziemię spowoduje znaczny wzrost kosztów utrzymania sieci, a budżet projektu tego nie wytrzyma.

Strony sporu spotkały się 13 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie. Kompromisowe rozwiązanie zaproponowała Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Maryla Symczuk. Na podstawie podpisanego porozumienia Rada Powiatu obniży opłaty do kwoty 5 zł. za metr kwadratowy. Strony ustaliły, że tam, gdzie nie jest technicznie możliwe budowanie do ziemi ze względów czy to technicznych, czy ekonomicznych – pozostanie zabudowa na słupach.

HTK (a dokładnie generalny wykonawca sieci – firma S.E.P. Sp. z o.o.), zbuduje 90 % kabli pod ziemią, 10 % kabli będzie nadal budową na słupach – tylko w miejscach gęsto zaludnionych (tam, gdzie występują domy po obu stronach drogi) oraz tam, gdzie z jakiegoś powodu nie należy kopać w ziemi (np.: występuje inna infrastruktura publiczna, która uniemożliwia realizację innej budowy).

Porozumienie wejdzie w życie po zaakceptowaniu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (agencja Ministerstwa Cyfryzacji) nowej koncepcji sieci. Głównym argumentem HTK w rozmowach z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) było przedstawienie treści porozumienia z lokalną społecznością co do nowej koncepcji sieci i planowanej obniżki stawki za zajęcia pasa drogowego – HTK czeka na uchwałę Rady Powiatu Hrubieszowskiego. Pozytywna decyzja Rady zostanie przekazania niezwłocznie do CPPC.

Sprawę przyspieszono w związku z wejściem nowej ustawy, która wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z prawem, maksymalna kwota opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby telekomunikacji wyniesie 20 zł. za metr kwadratowy. Zarówno powiat, jak i gminy będę musiały dostosować swoje cenniki.

Można przypuszczać, że rządząca powiatem większość radnych poprze propozycję Pani Starosty. Wsparcie może przyjść także ze strony opozycji.

– Takie sprawy powinny być rozpatrywane ponad podziałami politycznymi – mówi Michał Miścior, radny opozycji. – Ja zagłosuję za obniżeniem tych stawek. Jeśli chcemy, żeby powiat się rozwijał, potrzebujemy nowoczesnych technologii, a szybki internet to podstawa w XXI wieku – dodaje radny.

Głosowanie w sprawie opłat w powiecie Hrubieszów planowane jest na najbliższą środę 25 września, na nadzwyczajnej sesji rady powiatu.

 

(autor: Łukasz Pałucki)