Czy Rada powiatu odwoła Starostę Hrubieszowskiego Marylę Symczuk?

16 czerwca odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie, której głównym punktem będzie rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego.

Reklamy

 

7 punkt proponowanego porządku obrad to rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego i przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.

W tym punkcie nastąpi przedstawienie wniosku Klubu Radnych PSL o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego złożonego na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 12 maja 2020 r., a także przedstawienie stanowiska Starosty Hrubieszowskiego do wniosku o jego odwołanie. Swoją opinię zaprezentuje również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

Głosowanie nad wnioskiem będzie tajne.

Początek obrad o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34.

 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Wniosek o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego złożony