Czy sport szkolny w powiecie przetrwa?

Od kilku lat zawody szczebla powiatowego Szkolnego Związku Sportowego nie są finansowane. Trudno się doszukać realnych przeszkód takiego stanu rzeczy, bo z pewnością nie są to przeszkody finansowe.

Reklamy

Z tego powodu wczoraj, to jest 25 września 2012 roku Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zawiesił swoją działalność.

W efekcie tego doprowadziło to do niebytu tej struktury w naszym powiecie, a co za tym idzie w jego wszystkich gminach. Efektem tego jest nieobecność naszych dzieci w ogólnopolskich imprezach sportowych.

Niebezpieczeństwo tego, co się stało wczoraj, zainteresowani dostrzegli już dawno temu. 20 stycznia 2011 roku doprowadzono do wspólnej komisji Rady Miasta i Powiatu, gdzie zaprezentowany został problem, jak również sposób jego rozwiązania. Przedstawiona tam została dogłębna analiza finansowa i organizacyjna (Prezentacja – plik do pobrania) jednak nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia w jakichkolwiek działaniach ze strony władz powiatu, które to wcześniej nieprzerwanie od ponad 40 lat finansowały tę działalność i dalej zgodnie z nową ustawą o sporcie takie prawo pisane i niepisane posiadało.

Konkurs w roku 2011, a następnie 2012 na realizację tego działania nie został przez Starostwo ogłoszony. Także rozmowy z władzami powiatu wszystkich szczebli poczynając od naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania przez przewodniczącego Rady Powiatu oraz radnych tejże rady i dalej sekretarza powiatu – nie przyniosły żadnego rezultatu.

Jako wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego z przerażeniem dostrzegam niebezpieczeństwo powstania następnej luki edukacyjnej, która przyniesie niepowetowane straty w wychowaniu i kształceniu naszych dzieci i młodzieży…

 

Andrzej Podlewski