Czy stać się na brak ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, dlatego nie wszyscy się na nie decydują. Bez zobowiązania w postaci płacenia miesięcznej składki ubezpieczeniowej kilkadziesiąt złotych zostaje w portfelu, ale czy takie oszczędzanie niesie ze sobą rzeczywiste korzyści?

Reklamy

 

Wiele osób rezygnuje z zakupu ubezpieczenia nie sprawdzając polis ubezpieczeniowych, od razu stwierdzając, że takie rozwiązanie nie jest na ich kieszeń. Korzyści i możliwości, jakie daje nam ubezpieczenie nieruchomości mogą pomóc nam w wielu niespodziewanych przypadkach losowych.

 

Na co narażone jest nasze mienie?

 

Nie jest ważne, co chcemy ubezpieczyć: mieszkanie, dom czy nieruchomość w budowie, bo w każdym przypadku nasze mienie narażone jest na zdarzenia losowe, na które nie mamy większego wpływu. Może to być np. zalanie, pożar, huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, osuwanie się ziemi czy eksplozja.

 

Nigdy nie możemy przewidzieć skutków, jakie niosą za sobą wymienione wyżej zdarzenia. Niektóre z nich mogą być niewielkie i straty będziemy w stanie pokryć z własnej kieszeni. Często jednak wybuch gazu, czy awaria rur kanalizacyjnych wiąże się z wymianą wielu elementów mieszkania, a tym samym z większymi kosztami. Posiadacze ubezpieczenia mieszkania w takich przypadkach mogą liczyć na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia, które pokryje koszty remontu i zakupu potrzebnych rzeczy.

 

Koszty pokrycia strat często wiążą się z dużym wydatkiem, dlatego ubezpieczenie nieruchomości jest ważnym elementem ochrony mienia. Więcej nt. ubezpieczenie mieszkania od zalania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Na tego typu stronach internetowych dowiemy się o skutkach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą zalanie i na jaką pomoc możemy liczyć ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

Brak ubezpieczenia nieruchomości

 

Osoby, które nie mają ubezpieczenia nieruchomości mogą gromadzić środki pieniężne na koncie oszczędnościowym, aby w przypadku kradzieży z włamaniem czy zalania móc z nich skorzystać i zakupić lub wyremontować utracone rzeczy. Jeżeli poniesione straty są niewielkie, bez problemu poradzimy sobie finansowo. Warto jednak wiedzieć, że w razie wystąpienia dużych strat w wyniku pożaru czy powodzi, zgromadzone przez nas środki mogą nie wystarczyć na jednorazowe pokrycie odbudowy czy remontu, a jedynie na jakaś część. Wtedy wszystko przeciągnie się w czasie, a odzyskanie utraconego w całości mienia może być bardzo trudne.

 

Ludzie mieszkający w bloku narażeni są na zalania przez sąsiada. Nie tylko możemy stać się ofiarą takiego zdarzenia, ale w najgorszym przypadku jego sprawcami. Wtedy pokrycie kosztów remontu mieszkania sąsiada spada na nas. Jedynie posiadanie dodatkowej polisy OC z ubezpieczeniem nieruchomości może pomóc pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim.

 

Jeżeli mamy świadomość, że nasze oszczędności nie są w stanie pokryć kosztów naprawy lub odbudowy domu, mieszkania czy szkody wyrządzonej osobom trzecim, musimy zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia nieruchomości.

 

Na rynku ubezpieczeń znajduje się wiele produktów, które mają różny zakres ochrony. Podstawowe ubezpieczenie nie musi być drogie, a może w znacznym stopniu pomóc nam w przypadku zniszczenia mienia. Możemy ubezpieczyć nie tylko mury budynków, ale również elementy stałe czy ruchomości domowe. Informacje o ubezpieczeniach nieruchomości znajdziemy w Internecie pod adresem www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Możemy tam uzyskać istotne wiadomości o korzyściach wykupienia polisy, jak również o różnicach w cenie składki, sumie ubezpieczeniowej i zakresie ochrony.

 

Jeżeli chcemy ubezpieczyć mieszkanie musimy zrobić to wystarczająco wcześnie, ponieważ każde Towarzystwo w ubezpieczeniu zastrzega sobie okres karencji, czyli czas, w którym ubezpieczenie nie obowiązuje. Może on trwać kilka lub kilkanaście dni, podczas, których nie możemy liczy na wypłatę świadczenia z polisy nawet, jeśli wystąpi zdarzenie losowe ujęte w umowie ubezpieczeniowej.

 

 

fot. mat. sponsora