Dary dla najuboższych

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zorganizował akcję pod nazwą Wokół Wielkanocnej Nadziei, mającą na celu zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy.

Reklamy

br />Koordynatorem akcji była opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu ZS nr 1, pani Beata Tomaszczuk, a przy jej organizacji współpracowały:

Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Regionalny w Hrubieszowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Stowarzyszenie NIEOBOJĘTNI

W ramach akcji zorganizowano III edycję Konkursu na:

palmę świąteczną
kartkę świąteczną
wielkanocną pisankę
stroik świąteczny

Wzięły w nim udział wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta i gminy Hrubieszów. Ponadto na kiermasz swoje prace przysłały gminne Koła Gospodyń Wiejskich.

5 kwietnia w budynku ZS nr 1 odbyła się wystawa prac oraz ich kiermasz, a powołane jury, po wnikliwej ocenie nagrodziło najlepsze z nich.

W ramach akcji, w dniach 4 i 7 kwietnia zorganizowano na terenie miasta i gminy kwesty, a 9 kwietnia przed kościołami hrubieszowskich parafii odbył się kiermasz konkursowych prac również połączony z kwestą. Do działań dobroczynnych przyłączyły się parafie w Moniatyczach, Czerniczynie i Szpikołosach, gdzie również odbyły się kiermasze i zbiórki.

Akcja miała na celu zorganizowanie pomocy dla najuboższych rodzin z powiatu hrubieszowskiego w postaci zakupu i przekazania im paczek żywnościowych. W wyniku sprzedaży konkursowych prac i kwesty udało się zakupić towary spożywcze i obdarować Wielkanocnymi paczkami 50 ubogich rodzin z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Akcji patronowali:

Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Andrzej Szkudziński

zobacz zdjęcia >>