14 lipca 2024

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa – brak zainteresowania mieszkańców

18 czerwca w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury przy nikłym zainteresowaniu mieszkańców Hrubieszowa odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w mieście i na terenie powiatu.

Reklamy

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, Urząd Miasta w Hrubieszowie, Urząd Gminy w Hrubieszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Hrubieszowie, debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego.

W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji nadkom. Bartosz Magryta, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Martyniuk, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Paweł Łuka, sierż. sztab. Paweł Gruszka – Referent Wydziału Ruchu Drogowego, mł. asp. Edyta Krystkowiak – Oficer Prasowy KPP w Hrubieszowie.

Reklamy

Zaproszeni goście, między innymi: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj, Kierownik Referatu Obywatelskiego i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Gminy w Hrubieszowie Pan Robert Palichleb, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Pani Danuta Gerynowicz, a także pedagodzy szkolni i inni zebrani. 

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Reklamy

Na początku Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie nadkom. Bartosz Magryta przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty.   W swoim wystąpieniu przedstawił także efekty pracy hrubieszowskich policjantów w minionym roku oraz wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania. Następnie  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Paweł Łuka przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie. 

W dalszej części spotkania policjant Wydziału Ruchu Drogowego przypomniał zebranym, wybrane przepisy prawne z zakresu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Na koniec poruszono temat oszustw i wyłudzeń, w ramach wojewódzkiej akcji „Stop Oszustom”

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja oraz pytania uczestników debaty. Poruszane były tematy dotyczące zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też współpracy społeczeństwa z Policją i samorządami.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

 

Ze względu na małą frekwencję na spotkaniu, Komendant Powiatowy zapowiedział powtórzenie debaty w innym terminie w nadziei, że następnym razem temat poprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie spotka się z większym zainteresowaniem mieszkańców.

 

Źródło: LubieHrubie i KPP w Hrubieszowie (EK)