Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w mieście i powiecie

W miniony piątek w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie podinsp. Artur Rudnik, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie podinsp. Mirosław Kiecak a także Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Posterunków i Dzielnicowi.

Zaproszeni goście, między innymi: Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pan Paweł Perelmuter, Sekretarz Powiatu Pan Paweł Ożóg, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski Pan Zdzisław Kosakowski, a także Sołtysi z gminy Hrubieszów, Zarządcy osiedli, przedstawiciele oświaty i innych instytucji. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 70 osób.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Na początku Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty.  

Na wstępie wyraził podziękowanie wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji. W swoim wystąpieniu przedstawił także efekty pracy hrubieszowskich policjantów w minionym roku oraz wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Paweł Łuka przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie. 

W dalszej części spotkania policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP       w Hrubieszowie sierż. sztab. Paweł Gruszka przypomniał zebranym, wybrane przepisy prawne z zakresu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja oraz pytania uczestników debaty. Poruszane były tematy dotyczące zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też współpracy społeczeństwa z Policją i samorządami.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

 

źródło: KPP Hrubieszów (EK.)

 

Fragmenty debaty poniżej w materiale nakręconym przez Słąwomira Kędzierę.