Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach.

Reklamy

 

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu hrubieszowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym kom. Artur Żuchnik z Wydziału Prewencji KWP Lublin, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie podinsp. Mirosław Kiecak a także naczelnicy wydziałów, kierownicy posterunków i dzielnicowi.

Reklamy

Zaproszeni goście, między innymi: Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski Pan Zdzisław Kosakowski, Kierownik GOPS Hrubieszów Pani Danuta Gerynowicz, Kierownik MOPS Hrubieszów Pani Elżbieta Lebiedowicz, Pani Kierownik Oddziału Rejonowego PCK Zuzanna Korycka,  zarządcy osiedli, przedstawiciele oświaty, młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z Panią Pedagog Alicją Tyszkiewicz. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 50 osób.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Na początku Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta przywitał wszystkich zebranych i przedstawił program debaty. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Paweł Łuka przedstawił wnioski z poprzedniej debaty społecznej i realizację poruszanych postulatów.  W dalszej części spotkania policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie mł. asp. Paweł Gruszka przypomniał zebranym, wybrane przepisy prawne z zakresu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja oraz pytania uczestników debaty. Poruszane były tematy dotyczące zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też współpracy społeczeństwa z Policją i samorządami.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

 

 

źródło: KPP Hrubieszów (EK)