Dla kogo 1 % ?

Dziś otrzymałem maila następującej treści:

Reklamy

„Czy możliwe jest umieszczenie na stronie lubiehrubie informacji o możliwości przekazywania 1 % na rzecz Stowarzyszenia „JESTEM” ?

W załączniku przesyłam informacje, które można do tego wykorzystać. Bardzo proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie.
Marta Stadnicka (sekretarz Stowarzyszenia).”

Ja również pozdrawiam Panią Martę i publikuję materiały o stowarzyszeniu.

Jednocześnie informuję przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, że równie chętnie zamieszczę na lubiehrubie informacje o ich stowarzyszeniach. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM”
im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie
ul. Nowa 11. 22 – 500 Hrubieszów

Stowarzyszenie „JESTEM” istnieje od 27 lutego 2004 r. Od tego też roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nasze główne zadania to:
1.Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej (Systematyczne prowadzenie w ciągu roku szkolnego grup formacyjnych);
2.Działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych;
3.Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
4.Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
5.Organizacja wyjazdów wypoczynkowo – rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży (obozy szkoleniowe, kolonie, biwaki, rajdy i wycieczki organizowane zarówno w kraju jak i poza jego granicami);
5.Uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym;
6.Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
7.Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
8.Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu;
9. Zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
10.Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
11.Działalność terapeutyczna osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, alkoholu itp. ;
12.Wymiana międzynarodowa młodzieży;
13.Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
14.Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
15.Ochrona i promocja zdrowia;

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej
www.jestem.hrub.pl

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „JESTEM”?

Krok 1 – obliczenie podatku. Oblicz swój podatek należny za 2005 r. Oblicz ile wyniesie 1% z tego podatku. Przy wypełnianiu formularzy PIT – 36 lub PIT – 37 znajdziesz rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Tutaj wpisz kwotę obliczonego 1 %.

Krok 2 – wpłata. Obliczoną kwotę wpisz do blankietu wpłaty i dokonaj wpłaty na poczcie lub w banku na konto Stowarzyszenia „JESTEM” :73124028291111000040338332. Wpłaty możesz dokonać pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia 2006 r. (ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego). Pokwitowanie zachowaj na wypadek ewentualnego wezwania z Urzędu Skarbowego.

Krok 3 – złożenie formularza PIT. Teraz zanieś (lub wyślij) swój PIT do Urzędu Skarbowego, który uznając Twoje pomniejszenie podatku zwróci Ci obliczony 1 %.

Jeżeli potrzebne są Tobie dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami: tel. 0663779533,
0609550274; e – mail : jestem@hrub.pl .

Wszystkie wpłacone pieniądze zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych naszej organizacji.

Przekaż tę informację innym – oni też mogą wesprzeć Stowarzyszenie „JESTEM” .

Dziękujemy za każdą wpłatę!