26 września 2023

Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie krwiodawców z powiatu hrubieszowskiego

Dnia 16.11.2012 r z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie zorganizował uroczyste spotkanie krwiodawców z powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Podziękowania za cenny dar, jakim jest krew, krwiodawcy otrzymali od Starosty Hrubieszowskiego, które na ręce Pani Prezes OR PCK złożył Pan Tomasz Sułkowski. W imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa podziękowania złożył Pan Wacław Mucha. Podziękowania złożył również Pan Maciej Budka – Dyrektor LOO PCK.

Członek Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK Pan Marek Szymański odznaczył krwiodawców i promotorów czerwonokrzyskiej działalności Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.

Reklamy

Pani Magdalena Martyniuk otrzymała odznakę III stopnia, Pan Maciej Łyko i Pan Paweł Szatan odznaczeni zostali odznaką stopnia IV.

W spotkaniu oprócz władz samorządowych i władz PCK uczestniczyli promotorzy Honorowego Krwiodawstwa: Pan Zbigniew Petruczynik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Pani Joanna Wieczorek – Smerdel organizatorka Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, Pan Krajewski Franciszek – Prezes Klubu HDK PCK przy Cukrowni Werbkowice, Pan Walencik Edward – Prezes Klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK.

Reklamy

W dniu 24.11.2012r na spotkaniu okręgowym w Lublinie 4 krwiodawców z naszego powiatu odznaczonych zostanie Odznaczeniami Państwowymi nadanymi przez Prezydenta RP, 4 krwiodawców otrzyma odznaczenia HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadanymi przez Ministra Zdrowia. 2 krwiodawców otrzyma wyróżnienie nadane przez Zarząd Główny PCK „Kryształowe Serce”.

Wnioski na wymieniane odznaczenia Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie złożył w marcu br.

Dziękujemy Panu Józefowi Wojczukowi właścicielowi restauracji „Szałas” za udostępnienie lokalu na organizację spotkania.

 

Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie