Dni Uczenia się Dorosłych

Hrubieszów

Reklamy

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest oficjalnym koordynatorem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na rzecz uczenia się przez całe życie pod nazwą „Dni Uczenia się Dorosłych w roku 2010”.

Kampania ta jest próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa na kluczowe narzędzie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej, którym w Strategii Lizbońskiej uczyniono edukację. Gospodarka oparta na wiedzy, budowana ma być przez społeczeństwo wiedzy, zatem wiodącym aspektem takiego podejścia staje się uczenie przez całe życie.

07.05.2010 r. (PIĄTEK), godz.10:00
DZIEŃ OTWARTY
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 10, 22-500 Hrubieszów
tel. 084 696 46 67

W programie m. in:
– Kampania Społeczna Dni Uczenia się Dorosłych
– „Kwalifikacje zawodowe społeczeństwa, a zapotrzebowanie rynku pracy
w powiecie hrubieszowskim” – Sławomir Marciniuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie
– „Trening mózgu” – trening EEG Biofeedback
– „Możliwości kolektorów słonecznych”
– Prezentacja Policealnej Szkoły Edukacji Innowacyjnej

Zapraszamy!