Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 3

W ramach obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyły się dwie imprezy. Nauczyciel Przysposobienia Obronnego pan mgr Stanisław Sitarz zorganizował w dniu 30 maja 2008 roku wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie.

Reklamy

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z posiadanym przez naszych żołnierzy sprzętem wojskowym i bazą lokalową. Wszystko co zobaczyli, było bardzo ciekawe. Punktem kulminacyjnym zwiedzania jednostki była wspaniała wojskowa grochówka podawana prosto z kotła. W imieniu młodzieży serdeczne dziękujemy.

Dnia 2 czerwca 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” przeprowadziło zawody międzyklasowe w biegach na orientację.

Środki na ten cel pochodziły z Ministerstwa Sportu RP. Trasa biegu przebiegała bocznymi ulicami miasta i terenami przyległymi do miasta. Zawodnicy posiadali ze sobą mapy i biegnąc odnajdywali kolejne punkty kontrolne na których otrzymywali zaszyfrowane informacje. Długość biegu około 4,5 km. Zwyciężyła klasa I H w składzie Mateusz Szlązak, Radosław Buczek, Paweł Pokrywka, Bartłomiej Prystupa, Artur Prażak. Impreza była bardzo udana. Na zakończenie biegu zawodnicy otrzymali słodki poczęstunek.

Stowarzyszenie przy ZS nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” dziękuje panu Stanisławowi Sitarzowi za rozegranie tych zawodów.