Do sprzedaży lokal po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie informuje, że do publicznej wiadomości podane zostało ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej i w budynku administracyjno – biurowym o pow. użytkowej 413,29 m2 po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Łaziennej.

Reklamy

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 640.50,00 zł.

Termin i miejsce przetargu: 11.III.2013r. godz.: 1000, sala konferencyjna Starostwa
ul. Narutowicza 34.

Reklamy

 


 

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału stanowiącego własność Powiatu Hrubieszowskiego wynoszącego 41329/159300 cz. w nieruchomości gruntowej i w budynku administracyjno-biurowym o pow. użytkowej 413,29 m2, składającej się z działek ozn. numerami: 433 o pow. 0,0630 ha, 879/2 o pow. 0,0429 ha – KW Nr ZA1H/00050797/9 oraz 879/3 o pow. 0,01 ha – KW Nr ZA1H/00047602/2, położonej w Hrubieszowie przy ul. Łaziennej (lokal po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy).

Cena wywoławcza wynosi: 640.050 zł, wadium w wysokości 38.500 zł płatne do dnia 6.III.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.III.2013r. o godz.: 1000 w sali konferencyjnej Starostwa
ul. Narutowicza 34.

Zbywana nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu A 57U – teren usług – zachowanie budynku usługowego (handel, usługi rzemiosła, lokale biurowe) z możliwością zabudowy i realizacji wysokiego zadaszenia z użytkowym poddaszem.

 

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=page,1507,1295

oraz w BIP Starostwa

http://www.bip.starostwo.hrubieszow.pl/bip.php?i=przetargi&id=99


Dodatkowo informacje można uzyskać dzwoniąc:
tel.: (84) 696 50 68 wew. 59